Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 5/2017 18.5.2017 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 5/2017 18.5.2017 klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 5/2016 18 May 2017 at 5:15 PM

 

HUOM! Kokous alkaa tarjoiluilla kello 16.45 sekä Helenin lyhyellä esityksellä klo 17.00, jonka jälkeen itse kokous alkaa. Olkaa paikalla ajoissa! Kokoussali sijaitsee kolmannessa kerroksessa, sisäänkäynti Runeberginkadun puolelta. Kokouksen jälkeen jälkipelit Vastarannan Kiiskessä (Runeberginkatu 26).

 

OBS! Möte börjar med kaffe klockan 16.45 och med en kort presentering av Helen klockan 17.00. Efter det börjar själv möten. Kom i tid! Mötesrummet ligger på tredje våningen, kom in från Runebergsgatan. Efter möten alla är välkomna till Vastarannan Kiiski (Runebergsgatan 26) för att prata och koppla av.

 

ATTENTION! The meeting begins with snack and coffee at 16.45 and with a short presentation by Helen at 17.00. After that the meeting begins. Make sure to arrive in time! The meeting auditorium is in the third floor, please enter from the Runberginkatu side of the building. Please come to Vastarannan Kiiski (Runeberginkatu 26) pub after the meeting to socialize.

 

Liite / Bilaga / Appendix

Nro / Nummer / Number

Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 18.5.2017 at 15.20)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista, päivitetty 15.5.2017 hallituksen tuoreimmilla pohjaesityksillä sekä ehdollisella kokouskohdalla tonttiosotoksen vakuuksista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Valiokuntien kuulumiset8
Aattellisen toiminnan talouskatsaus Q1/20179
Ainon lisämenoarvio10
Loppuraportti Ainon päätoimittajan valinnasta / Slutrapport om valet av chefredaktör för Aino / Final report on the selection of Aino's Chief editor11 a,b,c
Taustapaperi AYY:n brändistrategiapaperin lähetekeskustelusta / Bakgrundsdokument för remissdebatten om AUS varumärkesstrategi / Background for preliminary discussion about AYY Brand Strategy12 a,b,c
Miestentien hanke (Aalto Village) / Miestentie project (Aalto Village)13 a,c
Opiskelijakeskusprojektin reunaehdot / Ramvillkor av studentscentrum projekt / Preconditions of the Student Centre project, päivitetty / updated 15.5.201714 a,b,c
Esitys uudeksi asumisen ohjesäännöksi15.1
Esitys uudeksi asumisen ohjesäännöksi, taustapaperi15.2
Vastaus ponteen rekrytointiprosessien kehittämisestä / Svar på kläm av AUS rekryterinsprocesser / Reply to resolution on the AYY recruitment processes17 a,b,c
Vastaus ponteen käyttämättömien autopaikkojen hyödyntämisestä / Svar på kläm om utnyttjande av oanvända parkeringsplatser / Reply to resolution on the utilization of unused parking spots18 a,b,c
  • No labels