Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Usein kysytyt kysymykset:

 • K: Edellisen hallituksen jäljiltä oli jäänyt vanha sitsi-ilmorekisteri, onko uusi hallitus siitä vastuussa?
 • V: On vastuussa. Kannattaa käydä yhdistyksen tiedostot läpi jo ennen GDPR:n voimaantuloa ja poistaa turhat rekisterit.

 

 • K: Laki määrää säilyttämään dokumentteja 10 vuotta. Pitääkö niistä nyt poistaa henkilötiedot?
 • V: Ei. GDPR on yleislaki, erityislait kuten yhdistyslaki ovat ristiriitatilanteissa etuasemassa.

 

 • K: Voinko täyttää omalla koneellani rekisterin tietoja?
 • V: Voit. Tiedonsiirto oman koneesi ja rekisterin säilytyspaikan välillä kannattaa salata, esimerkiksi https tai ssh liikenteen avulla.

 

 • K: Voinko antaa henkilöiden tietoja eteenpäin, esimerkiksi laivayhtiölle tai majapaikan järjestäjälle?
 • V: Voit, jos mainitset tietojen keräysvaiheessa tietojen eteenpäin luovutuksesta. Kannattaa myös kertoa syy tietojen luovutukselle.

 

 • K: Voinko käyttää Google Driveä tallennuspaikkana?
 • V: Ilmaisversio Google Drivestä ei täytä GDPR:n vaatimuksia. Aallon opiskelijoille tarjoaman office 365 mukana tuleva OneDrive täyttää, mikäli data on suojattu palvelun admineilta. Suojauksen voi toteuttaa esimerkiksi salaamalla tiedostot salasanalla (excel tukee tätä suoraan tallennusvaihtoehdoissa)


 • K: Henkilö pyysi meiltä tietonsa yhdistyksemme hallussa olevista kuvista. Kuvissa esiintyy muitakin henkilöitä, saammeko luovuttaa kuvat?
 • V: Jos kuvat eivät ole jo yleisessä jaossa (kuten esimerkiksi killan omassa kuvapankissa), muitakin henkilöitä sisältäviä kuvia ei saa luovuttaa eteenpäin.

 

 • K: Miten voin tunnistaa oikein tietojaan pyytävän henkilön?
 • V: Mitä arkaluontoisempaa ja laajempaa tietoa pyydetään, sitä varmemmin henkilö tulee tunnistaa. Pienemmissä tietopyynnöissä riittää esimerkiksi se, jos pyytö tulee samasta sähköpostiosoitteesta kuin mikä tietoihin on tallennettuna. Suuressa tietopyynnössä voi olla kohtuullista pyytää henkilöä tulemaan esittämään henkilöllisyytensä henkilöllisyyspapereista.
Mikäli mieleenne tulee lisäkysymyksiä, ne voi esittää sähköpostitse AYY:n IT-asiantuntijalle petteri.nummela@ayy.fi .


Esimerkkidokumentit:

Tärkeimmät asiat tietosuojasta yhdistyksille - 09.04.2018.


 • No labels