Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 12/2018 13.12.2018 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 12/2018 13.12.2018 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 12/2018 13 December 2018 at 5:15 PM
Liite / BIlaga / AppendixNro / Nummer / Number

Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 12.12. a 15.49)

2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
7
Otahalli OY:n osakkeiden myynti8
Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen9
Taloustoimikunnan täydentäminen

10

Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan täydentäminen11
Kunniavaltuuskunnan täydentäminen12
Vaikuttamisen valiokunnan lausunto13
Lähetekeskustelu valiokuntien kokoonpanoista14
  • No labels