Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 118 Next »

HUOM! Kaikki kokoukset alkavat klo 17.15 ellei toisin ilmoiteta. / OBS! Alla möten börjar kl 17.15 om inte annat anges. / Note! All meetings start at 5.15 pm, unless otherwise stated.

Vuoden 2019 kokouspäivämäärät ovat vielä alustavia ja saattavat muuttua. / The meeting times of 2019 are tentative and are subject to change.

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 1/2019 24.1.2019 @ U8-sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 2/2019 28.2.2019 @ A1-sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 3/2019 21.3.2019

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 4/2019 17.4.2019

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 5/2019 16.5.2019

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 6/2019 19.9.2019

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 7/2019 17.10.2019

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 8/2019 21.11.2019

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 9/2019 12.12.2019


Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 1/2018 15.11.2017 @ A1-sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 2/2018 29.11.2017 @ A1-sali, Otakaari 1, Espoo 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 3/2018 18.1.2018 @ Sali D, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 4/2018 22.2.2018 @ H304 / Hallituksen istuntosali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 5/2018 22.3.2018 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 6/2018 19.4.2018 @ A2-sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 7/2018 31.5.2018 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 8/2018 27.9.2018 @ U6 -sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 9/2018 18.10.2018 @ A2 -sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 10/2018 1.11.2018 @ A2 -sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 11/2018 22.11.2018 @ A2 -sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 12/2018 13.12.2018 @ A2 -sali, Otakaari 1, Espoo
 


Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 1/2017 26.1.2017@ Sali E, Otakaari 1, Espoo 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 2/2017 22.2.2017 @ A1-sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 3/2017 16.3.2017 @ C-350 (JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO), Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 4/2017 12.4.2017 @ A1-sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 5/2017 18.5.2017 @Helen, Kampinkuja 2 / Malminrinne 6, 3. krs Auditorio

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 6/2017 21.6.2017 @ Servin mökki, Jämeräntaival 4, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 7/2017 2.11.2017 @ Akava-talo/TEK+SE, Pasila

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 8/2017 23.11.2017 @ Sali D, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 9/2017 14.12.2017 @ A1-sali, Otakaari 1, Espoo  


Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 1/2016 16.11.2015 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 2/2016 30.11.2015 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous/ Delegationsmöte / Representative Council 3/2016 14.1.2016 @ AS1-sali, TUAS-talo, Otaniementie 17, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 4/2016 11.2.2016 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 5/2016 17.3.2016 @ A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 6/2016 14.4.2016 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 7/2016 12.5.2016 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo  

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 8/2016 16.6.2016 @ Servin Mökki, Jämeräntaival 4, Espoo  

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 9/2016 15.9.2016 @ C-350 (JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO), Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 10/2016 5.10.2016 @ Mikkeli campus

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 11/2016 4.11.2016 @U7-sali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 12/2016 24.11.2016 @ H304 / Hallituksen istuntosali, Otakaari 1, Espoo

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 13/2016 15.12.2016 @ iso luentosali / large lecture hall 822, 8. kerros/ floor, Hämeentie 135 C, Helsinki


Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 1/2015: 12.2.2015 @ Sali E (Y124), Otakaari 1, Espoo (”Kanditalo”)

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 2/2015: 11.3.2015 @ Luentosali A-301 “SOK”, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 3/2015: 15.4.2015 @ Otakaari 1, sali A2 (A215)

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 4/2015 20.5.2015 @ Helsingin Energia, Kampinkuja 2 / Malminrinne 6, 3. krs Auditorio

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 5/2015 17.9.2015 @ Otakaari 1, sali A2 (A215)

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 6/2015 15.10.2015 @ Luentosali C-350 Jenny & Antti Wihurin rahasto, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 7/2015 5.11.2015 @ Insinöörit-Ekonomit-talo, seminaarisali, Ratavartijankatu 2, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 8/2015 25.11.2015 @ Sali E, Otakaari 1, Espoo 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 9/2015 10.12.2015 @ AS1-sali, TUAS-talo, Otaniementie 17, Espoo


Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 1/2014: 20.11.2013 @ Wihuri-sali (C-350) 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 2/2014: 4.12.2013 @ Dipoli

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 3/2014: 30.1.2014 @Dylan Milk

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 4/2014: 27.2.2014 @ Dipoli

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 5/2014: 27.3.2014 @Dipoli, Sali 26

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 6/2014: 16.4.2014 @ Insinöörit & Ekonomit -talo, Seminaariluokka

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 7/2014: 15.5.2014 @ Otakaari 1, Sali E

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 8/2014: 11.9.2014 @ Dylan Milk, Porkkalankatu 5, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 9/2014: 8.10.2014 @ Luentosali A-301 “SOK”, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 10/2014: 5.11.2014 @ Sali E (Y124), Otakaari 1, Espoo (”Kanditalo”)

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 11/2014: 27.11.2014 @ Dipoli, Sali 26

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 12/2014: 11.12.2014 @ Dipoli, Sali 26


Päätösluettelo 1/2013 (24.1.2013)

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 2/2013: 28.2.2013 klo 17:15 @ Dipoli

Workshop: 13.2.2013

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 3/2013: 16.4.2013 klo 17:15 @ Dylan Milk

Workshop: 4.4.2013

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 4/2013: 14.5.2013 klo 17:15 @ Dipoli Audiotorio

Workshop: 25.4.2013

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 5/2013: 10.9.2013 klo 17.15 @Dipoli Auditorio

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 6/2013: 10.10.2013 klo 17.15 @ Dylan Milk

Workshop: 25.9.2013

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 7/2013: 7.11.2013 klo 17.15 @ Dipoli Auditorio

 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 8/2013: 25.11.2013 klo 17.15 @ Dipoli Auditorio

     Workshop: 25.11.2013

 

Edustajiston kokous / Delegationsmöte / Representative Council 9/2013: 19.12.2013 klo 17.15 @Dipoli Auditorio

  • No labels