Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

SääntöKuvaus
Nauhaohjesääntö / Reglemente för kårband / Ribbon regulation

Nauhaohjesäännössä määrätään ylioppilaskunnan nauhan käytöstä

Lippuohjesääntö / Flaggreglemente / Flag RegulationLippuohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan lippu.
Huomionosoitusohjesääntö / Uppvaktningsreglemente / Acknowledgement regulationHuomionosoitusohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan huomionosoitukset ja niiden jakamiseen liityvät asiat
Virkamerkkiohjesääntö / Anvisning om tjänstetecken  / Regulation for the insignia of the presiding officers and the boardVirkamerkkiohjesäännössä määritellään AYY:n puheenjohtajiston ja hallituksen virkamerkkien kantotapa
  • No labels