Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pöytäkirjat / Protokoll / Minutes

Päätösluettelot / Beslutsförteckningar / Decision Catalogs

1/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 1/2019
2/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 2/2019
3/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 3/2019
4/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 4/2019
5/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 5/2019
6/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 6/2019
7/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 7/2019
8/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 8/2019
9/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 9/2019
10/2019Edustajiston kokouksen päätösluettelo / Beslutsförteckning av delegationsmöte / Decision Catalog of the Representative Council 10/2019  • No labels