Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
TiedostoKuvaus
Ylioppilaskunnan linja
Studentkårens linje
Policy of the Student Union
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9/2018 (18.10.2018).
Policydokument för Aalto-universitetets studentkår. Godkänt av delegationen 9/2018 (18.10.2018).
Aalto University Student Union’s Policy Paper. Approved by the Representative Council 9/2018 (18 Oct 2018)

Ainon ohjesääntö / Reglemente för Aino / Regulation on Aino

Ylioppilaslehti Ainon ohjesääntö. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 7/2017 (18.10.2017)
Kielistrategia / Language strategy / Språkstrategi
Kielistrategian toimeenpanosuunnitelma / Trespråkighetsplan / Plan for trilingualismAYY:n kielistrategian toimeenpanosuunnitelma
Asumisen linjapaperi
Policydokument för boende
Housing Policy
Asumisen linjapaperi
  • No labels