Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 6/2021 23.9..2021 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 6/2021 23.9.2021 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 6/2021 23rd September 2021 at 5:15 PM

Muutosehdotuslomake / Proposed amendment form / Ändringsförslag


Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2

Kokouskutsu ja esityslista

Möteskallelse och dagordning

Notice of Meeting & agenda

5a

5b

5c

Toimiston kuulumiset

Aktuellt från kontoret

Latest news from the office

7

Järjestötoiminnan talouskatsaus 1-6/2021 

Föreningsverksamhetens ekonomiska översikt för januari-juni 2021

Economic review on association activities 1-6/2021 


8

Delegaation nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa

Utnämning av delegation som representerar AUS i Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte

Appointment of a delegation to represent AYY at the general assembly of the National Union of University Students in Finland (SYL)


9

Lähetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta

Remissdebatten om anvisningar för förbundsmötesdelegationen som deltar i FSF:s förbundsmöte

Preliminary debate on the briefing of the general assembly delegation of the National Union of University Students in Finland (SYL)

10

Korona-avustusten uudelleen käsittely

Omprövning av corona-understöden 

Reconsideration of COVID-19 subsistence allowances

Edustajiston jäsen Fihlmanin eriävä mielipide

1111a

Luovuttavat kohteet

Objekt som ska avyttras

Assignment of properties


12

Yrityssuhdeneuvoston nimittäminen toimikaudelle 2021–2023

Utseende av företagssamarbetsrådet för mandatperiod 2021–2023

Appointment of Corporate Relations Council for the term 2021–2023

13
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 6/2021 23.9..2021 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 6/2021 23.9.2021 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 6/2021 23rd September 2021 at 5:15 PM

Muutosehdotuslomake / Proposed amendment form / Ändringsförslag


Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2

Kokouskutsu ja esityslista

Möteskallelse och dagordning

Notice of Meeting & agenda

5a

5b

5c

Toimiston kuulumiset

Aktuellt från kontoret

Latest news from the office

7

Järjestötoiminnan talouskatsaus 1-6/2021 

Föreningsverksamhetens ekonomiska översikt för januari-juni 2021

Economic review on association activities 1-6/2021 


8

Delegaation nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa

Utnämning av delegation som representerar AUS i Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte

Appointment of a delegation to represent AYY at the general assembly of the National Union of University Students in Finland (SYL)


9

Lähetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta

Remissdebatten om anvisningar för förbundsmötesdelegationen som deltar i FSF:s förbundsmöte

Preliminary debate on the briefing of the general assembly delegation of the National Union of University Students in Finland (SYL)


10

Korona-avustusten uudelleen käsittely

Omprövning av corona-understöden 

Reconsideration of COVID-19 subsistence allowances


11

Luovuttavat kohteet

Objekt som ska avyttras

Assignment of properties


12

Yrityssuhdeneuvoston nimittäminen toimikaudelle 2021–2023

Utseende av företagssamarbetsrådet för mandatperiod 2021–2023

Appointment of Corporate Relations Council for the term 2021–2023

13
  • No labels