Page tree

AYYH 27/2017 LIITE 8

Nauhan käyttöoikeuden myöntäminen Aalto-yliopiston rehtorille (Ferm)

Ylioppilaskunnan nauhaohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan nauhan käyttöoikeuksista

2 § Ylioppilaskunnan nauhan käyttöoikeus

Ylioppilaskunnan nauhan käyttöoikeus on kaikilla ylioppilaskunnan nykyisillä ja entisillä jäsenillä sekä               ylioppilaskunnan nykyisillä ja entisillä työntekijöillä.

Ylioppilaskunnalla on oikeus myöntää nauhan käyttöoikeus huomionosoituksena myös henkilölle joka ei               ole ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen, tai sen työntekijä.

Päätöksen nauhan käyttöoikeuden myöntämisestä tekee ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan               pääsihteerin esityksestä.

 

Perustelut:

Aalto-yliopiston rehtori on toiminut ansiokkaasti Aallossa rehtorina sen alkuvuosista lähtien. Yhteistyö rehtori Tuula Teerin ja ylioppilaskunnan välillä on ollut sujuvaa. Tuula Teerin taival Aalto-yliopistossa on kuitenkin tulossa päätökseen vuoden 2017 aikana ja täten onkin myös ylioppilaskunnan syytä kiittää Tuula Teeriä ansiokkaasta työstä.

Hallitus päätti myöntää ylioppilaskunnan nauhan käyttöoikeuden Aalto-yliopiston rehtorille Tuula Teerille.