Page tree

Muutosesitys Asumisohjesääntöön, AYYE 4/2008 15.10.2009

Esittäjä: Virve Tulamo

Kannattaja: Valtteri Pihlajaniemi

 

Esitetään muutettavaksi pykälää 16 seuraavanlaisesti.

Korvataan muotoilu:

5. ei ole suorittanut viittätoista (15) opintopistettä Aalto-yliopistossa edellisenä lukuvuotena ylioppilaskunnan asuinkohteen asukkaana

Muotoilulla:

5. ei ole suorittanut kahtakymmentä (20) opintopistettä Aalto-yliopistossa edellisenä lukuvuotena ylioppilaskunnan asuinkohteen asukkaana

Lopullinen muotoilu:

16     § Asumisoikeuden tarkistaminen

Asuntotoimistolla on oikeus tarkastaa vuokralaisen asumisoikeuden voimassaolon edellytysten täyttyminen. Vuokralainen sitoutuu vuosittain ja muulloinkin asuntotoimiston pyynnöstä antamaan asuntotoimistolle tiedot asumisoikeuteen vaikuttavista seikoista asumisoikeuden tarkistamista varten.

Asumisoikeuden tarkistamisen yhteydessä asuntotoimikunta tai asuntotoimisto voi sanoa vuokrasopimuksen irti AHVL:n mukaisin irtosanomisajoin vuokralaisen kanssa erityisesti, mikäli:

  1. vuokralainen on lopettanut opintonsa Aalto-yliopistossa;
  2. vuokralainen ei ole enää ylioppilaskunnan jäsen;
  3. tässä ohjesäännössä kohdassa 10 § mainitut määräajat täyttyvät;
  4. ei ole suorittanut kahtakymmentä (20) opintopistettä Aalto-yliopistossa edellisenä lukuvuotena ylioppilaskunnan asuinkohteen asukkaana
  5. vuokralainen ei asumisoikeuden tarkistuksen yhteydessä anna asuntotoimistolle asumisoikeuden tarkistamiseksi välttämättömiä tietoja.

Mikäli henkilöllä on esittää perusteltuja syitä opintojen hidastumiselle, voidaan asia käsitellä asuntotoimikunnassa. Hyväksyttäviä syitä ovat.

  •          opintoja todistettavasti viivästyttänyt sairaus
  •          opiskeluaikana suoritettu asevelvollisuus
  •          muu hallituksen asuntoasioita varten asettaman toimikunnan riittäväksi katsoma syy