Page tree
Taulukko 8. Suoritetut opintopisteet aloitusvuotta kohti, keskiarvo ja mediaani
HUOM. P-arvo mukaan
Opintojen aloitusvuosiOp. keskiarvoLisäys vuodessaOp. mediaanin
200837373283
200784468981
20061314713080
20051703916178
20041982821160
20032151722036
p=0.004