Page tree

Taustaa:

 

Allekirjoittaneen (Alexander Patouchas, Kauppiksen porvarit, Avainrengas)  on ollut tarkoitus tehdä muutosesitys koskien fuksipistettä.Iltakoulussa 8.10. keskusteltiin fuksien ja ulkopaikkakuntalaisten huomioimisesta asunnonhaun pisteytyskriteereissä. Saija Simola (Kulttuuriliitto, Symbioosi) esitti, että voitaisiin antaa piste ”ulkopaikkakuntalaisille, jotka ’hakevat ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoa.”

 

Olemme Saijan kanssa keskusteluissamme tuoneet esille erilaisia skenaarioita, joissa opiskelijat voivat olla. Näiden keskusteluidemme pohjalta olen tehnyt tämän muutosesityksen.

 

Asia sisältää niin monia muuttujia, ja tuntuu, että aina eivät kaikki ehkä puhu täysin samoista asioista (samoilla termeillä?). Näin ollen lienee syytä, että kokouksessa esim. kootaan kaikki erilaiset skenaariot, joissa asuntoa hakevat opiskelijat voivat olla. Näin ymmärretään tilanteiden ja pisteytyksien vaikutukset ja siten helpotetaan parhaiden ratkaisuiden löytymistä.

 

Huomio:

 

Tässä tekstissä puhutaan ulkopaikkakuntalaisesta ja muualta kuin lähikunnista tulevasta tarkoittaen samaa asiaa

 

Itse muutosehdotuksen sisältö:

 

Nykyinen :

Asuntohaun pistelaskukaavan luonnoksen kohta ”Pisteytys soluasuntoihin ja yksiöihin” . Luonnoksessa annetaan 1 piste seuraavasti: ”Fuksit: - Teekkarikylässä soluasuntoihin, - solut ja yksiöt  seuraavissa kohteissa: Vuosaari, roihuvuori, Pohjois-Haaga”.

 

Esitys :

Korvataan ”Fuksi” sanoilla: ”Muista kuin lähikunnista (*) muuttavat ensimmäistä asuntoaan hakevat”.

 

Tämä 1 piste on voimassa vuoden siitä päivästä alkaen, kun ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoaan hakeva ”ulkopaikkakuntalainen” on jättänyt hakemuksensa.

 

Huomattavaa :

Tämä 1 piste koskee siis vain soluja ja yksiöitä – aivan kuten luonnoksen fuksipiste.

 

Muutosesitys jättää ennalleen ”yleisen” muualta kuin lähikunnista asuntoa hakevien kaksi pistettä.

 

Ulkopaikkakuntalaisen (ts. muualta kuin lähikunnista hakeva) määritelmään muutosesitys ei ota suoraan kantaa. Missä ja kuinka kauan on pitänyt asua, jotta opiskelijalla on oikeus lisäpisteisiin?

Ongelmia/kysymyksiä/mietteitä, joita muutosesityksen valmistelussa nousi esille ja joihin esitys pyrkii vastaamaan:

 

Jos annetaan 1p ensimmäistä asuntoaan hakeville ulkopaikkakuntalaisille, pitääkö säilyttää myös ”yleinen” 2p ulkopaikkakuntalaisille?

 

Lisäpisteen vanhenemisaika.

Miten pitkään fuksipiste tai ensimmäistä AYY:n asuntoaan hakevan saama 1p on voimassa. On nimittäin tapauksia, joissa fuksivuonna hakemuksen jättänyt  ulkopaikkakuntalainen ei ole saanut ylioppilaskunnalta asuntoa fuksivuotensa ja on siten joutunut asumaan kalliissa vapaiden markkinoiden asunnossa kunnes vasta toisena vuotenaan on tarjouksen yo-kunnan asuntoon saanut.  Hakemuksen jättämisen ja tarjouksen saamisen välissä henkilö on siis muuttunut fuksista toisen vuoden opiskelijaksi. Onko oikeudenmukaista, että hän menettää fuksivuotenaan saamansa  yhden pisteen vain siksi, ettei yo-kunta ole kyennyt hänelle tarjoamaan asuntoa.

 

Jos yleinen 2p ulkopaikkakuntalaisille poistetaan, miten käy opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet AYY:n schoolissa ja muuttaneet AYY:n asuntoon, sitten lähteneet opiskelemaan vaikkapa Rovaniemeen hallintotieteitä, jonka jälkeen päätyneet siihen, että HSE school on heille oikea paikka. Miten heitä tulisi kohdella?

 

Lähes identtisessä tapauksessa opiskelija on opiskellut koko ajan AYY:n schoolissa, mutta siinä välissä on muuttanut (tyttöystävän luo) Joutsenoon ja siis opiskellut vaikka vuoden etänä. Sitten tulee ero, ja henkilö hakee AYY:N asuntoa. Kuinka häntä kohdellaan.

 

Muutoksen aiheuttamat skenaariomahdollisuudet kootusti:

 

Fuksi

Ei lisäpisteitä

 

Ulkopaikkakuntalainen ensimmäistä AYY-asuntoaan hakeva:

2p + 1p = 3p

1)     Ensimmäistä AYY-asuntoaa hakeva, joka asuu ulkopaikkakunnalla.

(1p siis voimassa yhden vuoden hakemuksen jättämispäivästä alkaen)

 

Ulkopaikkakuntalainen:

2p

2)     Muu kuin ensimmäistä AYY:n asuntoaan hakeva.

  1. Aloittanut AYY:n schoolissa ja saanut AYY:n asunnot. Muuttanut ulkopaikkakuntaan (jatkaa AYY:n schoolissa). Tämän jälkeen hakee uudestaan AYY:n asuntoa.
  2. Aloittanut AYY:n schoolissa ja saanut AYY:n asunnon. Vaihtanut koulua. Tämän jälkeen hakee uudestaan AYY:n asuntoa.
  3. Ensimmäistä AYY:n asuntoaan hakevan, joka ei ole saanut asuntotarjousta vuoden sisällä hakemuksen jättämispäivästä lähtien (ts. 1p on vanhentunut).

Tarkoitus/implikaatiot:

 

-           Suurin osa ulkopaikkakuntalaisista, jotka hakevat ensimmäistä AYY:n asuntoaan ovat mitä todennäköisimmin fukseja/mursuja. Muutosehdotus pyrkii turvaamaan heidän asunnonsaantitarpeensa asettamalla heidät lähikunnissa asuvien, sekä muiden ulkopaikkakuntalaisten edelle.

-           Myös 2)-kohdan opiskelijoilla on reaalinen tarve asunnolle enemmän kuin lähikunnissa asuville opiskelijoille. Muutosehdotus turvaa heidänkin aseman jättäen luonnoksen ”yleisen” ei lähikunnissa asuvien 2 pisteen kohdan ennalleen.

-           1 vuoden voimassaoloaika ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoa hakeville. Tällä hetkellä TKY:llä käytössä oleva fuksipiste on voimassa puoli vuotta. Vuoden vanhenemisajan tarkoitus on turvata ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoa hakevien ulkopaikkakuntalaisten etuoikeus saada asunto.  Käytännössä varmasti suurin osa tähän 1 pisteeseen oikeutetut saavat asunnon vuoden sisällä, mutta jos näin ei käy, he ovat edelleen oikeutettuja 2 pisteeseen (”yleinen” ulkopaikkakuntalais ”bonus”) ja ovat jonossa jo kärkipäissä.

-           Muutosehdotus pitää todellakin tarkoituksella kaksi ulkopaikkakuntalaiskohtaa, jotta edellä mainittuihin skenaariot voidaan taklata eri osapuolet huomioiden.

 

Summa summaruma:

 

Muutosesitys pyrkii huomioimaan