Page tree
Kirjaus- numeroKirjausTavoiteToteutusLuonneAikatauluKuormitusPrioriteettiStatusTilannekuvausArvioitu alku (kk)Arvioitu loppu (kk)MittariVastuuTekijät
2Tuetaan kv-opiskelijoiden hakeutumista hallopedeiksiSaadaan kansainvälisyyttä halloped-toimintaan ja turvataan ulkomaisten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet yliopistodemokratiassa. Kansainväliset opiskelijat voivat edustaa itse asioitaan myös yleisissä yliopiston elimissä eikä pelkästään kansainvälisiä asioita käsittelevissä elimissä.Toimitaan kolmikielisyysstrategian mukaan. Markkinoidaan halloped-toimintaa kolmella kielellä.JatkuvaMaaliskuu -32100Kansainvälisiä opiskelijoita valittu enemmän kuin viime vuonna.Kansainvälisten opiskelijoiden määrä hallinnon opiskelijaedustajissa.IsotaloSauli, Peltokallio, Isotalo
5Järjestetään hätämajoitus syksylle 2011Pelastetaan kadulle joutuvat kansainväliset ja uudet Aalto-yliopiston opiskelijat väliaikaiseen majoitukseen syksyllä 2011.Suunnitellaan hätämajoitusta yhdessä Aalto-yliopiston, Espoon, Helsingin ja HOAS:n kanssa. Pyritään saamaan yliopisto ja kaupungit ottamaan vastuu rahoituksesta ja tiloista. Palkataan tarvittaessa määräaikainen koordinaattori.ProjektiHelmi-Loka2180Hätämajoituksen toteutuminenFunckAsumissektori, KV-sektori
2Toteutetaan edustajistovaaleissa ehdolle lähtemistä ja äänestysaktiivisuutta edistävät kampanjatEdustajistovaaleissa on ehdolla monipuolinen joukko aaltolaisia, jotka haluavat innolla mukaan rakentamaan maailman parasta ylioppilaskuntaa ja tietävät minkälaisesta hommasta on kyse. Äänestysprosentti ylittää odotukset. Kansainvälisten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.Toteutetaan ehdolle lähtemiseen kannustava kolmikielinen kampanja. Toteutetaan äänestysaktiivisuutta kasvattava kolmikielinen kampanja.Projektikampanja 1 syys-lokakuu, kampanja 2 lokakuu320Kesäprojektikampanjat toteutettu/ei toteutettu. Ehdokkaiden määrä, kansainvälisten ehdokkaiden suhteellinen edustus sekä eri alojen suhteellinen edustus. Äänestysprosentti.(kesken)(kesken)
1Hoidetaan hallintoa mutkattomasti, tehokkaasti ja asianmukaisestiYlioppilaskunnan hallinto toimii mutkattomasti, mutta lakien ja sääntöjen puitteissa. Hallinto tukee muuta toimintaa eikä ole itse tarkoitus.Hoidetaan hallintoasiat. JatkuvaJatkuva3325Pöytäkirjat valmiita ajallaan / myöhässä. Asiakirjapyyntöihin vastataan ajallaan / myöhässä.  HalmeHalme, Mäkelä
5Rakennetaan uuden tulokkaan paketti ja prosessit rekrytoinneilleUuden ihmisen on helppo aloittaa ylioppilaskunnan työntekijänä tai muuna toimijana. Uudet rekrytoinnit sujuvat mutkattomasti.Kootaan perehdytyspaketti uusille tulokkaille ja pidetään se ajan tasalla. Luodaan selkeä prosessi uusien työntekijöiden rekrytoinnille ja otetaan se käyttöön.Projektitoukokuu4325Kesäprojektivalmis/ei valmisHalme (rekrytointiprosessi), Hyrkkö (uuden tulokkaan paketti)Halme, Hyrkkö
2Seurataan talousarvion toteutumistaEdustajiston hyväksymä talousarvio ohjaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Tämänvuotisen talousarvion seuranta tukee seuraavan vuoden talousarvion valmistelua.Raportoidaan hallitukselle ja edustajistolle säännöllisesti ylioppilaskunnan taloustilanteesta ja talousarvion toteutumisesta.Jatkuvataloustilanteen raportointi hallituksen aamukouluissa (n. kerran kuussa) ja edustajiston kokouksissa, talousarviokatsaus vuosineljänneksittäin3325välitilinpäätös, tilinpäätösHalme, VäätäinenHalme, Väätäinen, asiantuntijat, hallitus
1Vaalitaan ystävyyssuhteita muihin ylioppilaskuntiinAYY on ylioppilaskuntien keskuudessa aktiivinen ja pidetty toimija. Tiedonvaihto eri ylioppilaskuntien kanssa auttaa AYY:tä kehittämään omaa toimintaansa ja rakentamaan identiteettiään sekä motivoi AYY:n toimijoita. Osallistutaan pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien (PYL) yhteistoimintaan. Luodaan ystävyyssuhteita kaikkiin ylioppilaskuntiin, mutta pidetään erityisesti yhteyttä Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskuntiin. Sektorikohtaista yhteistyötä tehdään aina tarvittaessa yli ylioppilaskuntarajojen.JatkuvaPYL-tapaamiset maaliskuussa ja lokakuussa. AYY-TTYY-LTKY-tapaamiset tammikuussa, heinäkuussa ja syyskuussa.4350Toteutunut: AYY-TTYY-LTKY-tapaaminen 19.1., AYY-HYY-tapaaminen 3.2., PYL-tapaaminen 22.3., säännöllinen yhteydenpito, yhteisvastine Taloussanomiin. Tulossa: AYY-HYY-tapaaminen 28.4., yhdistyneiden ylioppilaskuntien tapaaminen (ehkä)Tapaamiset järjestetty/ei järjestetty, toteutuneiden yhteistyöprojektien määräHyrkköhallitus, asiantuntijat
1Suoriudutaan oikeusprosesseista ja etsitään sovinnollista lopetusta omaisuuskiistaanKäynnissä olevat oikeusprosessit eivät kuormita ylioppilaskunnan muuta toimintaa kohtuuttomasti. Tarpeetonta lisäkiistojen kylvämistä vältetään ja ymmärrys eri osapuolten välillä lisääntyy. Jäsenet saavat ajantasaista ja tasapuolista tietoa aiheesta ja halukkaille tarjotaan mahdollisuus purkaa omia tuntemuksiaan. Ylioppilaskunnan historiaan ei jätetä eripuraa ja mahdollisia tulevaisuudessa hankaluuksia aiheuttavaa selvittämätöntä asiaa. Kylterikulttuurin elinvoimaisuus yliopistoyhteisössä taataan.Hoidetaan käynnissä olevia oikeusprosesseja ja reagoidaan oikeuden päätöksiin sekä tarvittaessa uusiin hallinto-oikeusvalituksiin. Rekrytoidaan projektisihteeri avuksi asian hallinnollisen ja viestinnällisen puolen käsittelyssä. Järjestetään edustajiston jäsenille ja muille aktiiveille tilaisuus keskustella aiheesta. Pidetään aktiivisesti yhteyttä KY-säätiön ja -yhdistyksen toimijoihin ja etsitään yhteisiä tavoitteita ja ratkaisuja.JatkuvaJatkuva1145Perehdytty asiaan. Rekrytoitu omaisuussuunnittelija Eranti ja aloitettu tulevaisuuden suunnittelu. Tavattu KY ry:tä arkistoon liittyen. -HyrkköMäkelä, Eranti, Hyrkkö
3Tehdään toimintasuunnitelma vuodelle 2012Edustajisto asettaa realistisen määrän arvojen mukaisia tavoitteita vuoden 2012 toiminnan suuntaviivoiksi ja painopisteiksi.Työstetään toimintasuunnitelmaa sektoreille. Käydään edustajistossa vähintään kaksi lähetekeskustelua. Valitaan sopiva formaatti toimintasuunnitelmalle ja hyväksytään se edustajiston kokouksessa viimeistään marraskuun lopussa.Projektielokuu-marraskuu220toimintasuunnitelma hyväksytty / ei hyväksyttyHyrkköHyrkkö, Poikolainen, sektorit, edustajisto
4Tehdään talousarvio vuodelle 2012Miksi tätä tehdään? Mihin pyritään?Arvioidaan talousarvioformaatin toimivuus ja valitaan sopiva formaatti uudelle talousarviolle. Työstetään talousarviota sektoreille. Käydään edustajistossa vähintään kaksi lähetekeskustelua. Hyväksytään talousarvio edustajiston kokouksessa viimeistään marraskuun lopussa.Projektielokuu-marraskuu220talousarvio hyväksytty / ei hyväksyttyHyrkköHalme, Väätäinen, Hyrkkö, Poikolainen, sektorit, edustajisto
2Viritetään AYY:n toimistolle ja palvelupisteille hyvinvoiva ilmapiiriYlioppilaskunnassa on kiva toimia ja käydä. Ylioppilaskunnan toimijat voivat hyvin ja tietävät olevansa tärkeitä. Hyvinvoivat toimijat houkuttelevat myös uusia innokkaita toimijoita.Asetetaan toiminnan suunnittelussa innostavan kunnianhimoisia tavoitteita, joita on kuitenkin mahdollista saavuttaa musertumatta työmäärän alle. Seurataan hallituksen ja työntekijöiden kokemaa kuormitusta mm. säännöllisten keskustelujen, palautekyselyjen, yhteisten palautesessioiden ja hallitusohjelman avulla ja reagoidaan tarvittaessa. Järjestetään ”Opi sanomaan ei”-koulutus hallitukselle ja työntekijöille. Järjestetään toimijoiden yhteisiä virkistystapahtumia säännöllisesti.JatkuvaJatkuva3150Toteutunut: Hallituksen palautekysely vol 1, sparrauskeskustelut ja säännölliset virkistäytymiset, toimiston palautekysely ja -sessio, toimiston vappujuhla. Tunnelma: iloinen.Hymyjen määrä keskustoimistolla ja palvelupisteillä, positiivisten AYY:tä koskevien Facebook-statusten määräHyrkköpääsektori
4Koulutetaan, perehdytetään ja tuetaan AYY:n toimijoitaYlioppilaskunnan tekemä edunvalvonta ja muu toiminta perustuu tuoreeseen tietoon. Toimijat saavat riittävästi tukea ja koulutusta voidakseen toimia ylioppilaskunnan tavoitteiden eteen parhaalla mahdollisella tavalla.Koulutetaan ja perehdytetään uusi hallitus. Järjestetään ruotsinkurssi halukkaille. Järjestetään lisäkoulutusta työntekijöille ja hallitukselle tarpeen mukaan. Järjestetään työnohjausta työntekijöille.Jatkuvaperehdytysjakso tammikuu, ruotsinkurssi maalis-toukokuu, muutoin jatkuva3350Hallituksen koulutus ja perehdytys. Käynnissä: Ruotsinkurssi ja työnohjaukset.Tammikuun koulutusjaksosta kerätty palauteHyrkköHyrkkö, Halme, Väätäinen, Lähteenaho (työnohjaus), Sauli (ruotsinkurssi)
8Arkistoidaan ja dokumentoidaan vuoden 2011 toimintaVuodesta 2011 jää omaleimainen jälki AYY:n historiaan. Uusien toimijoiden on helppo aloittaa vuonna 2012 puhtailta pöydiltä ja hyvin perehdytettyinä.Järjestetään arkistointikoulutus ja arkistoidaan omaa toimintaamme. Kootaan testamenttipaketti toimitettavaksi uusille toimijoille.Projektiarkistointikoulutus maaliskuu, arkistointi jatkuvaa, testamentointi joulukuu430Arkistointikoulutuksen järjestämistä lykätty, muutoin etenee aikataulussa.valmis/ei valmisHyrkköMetso, Hyrkkö, sektorit
2Selkiytetään avustustenhakuprosessitYhdistyksillä on matala kynnys hakea avustuksia ja yhdistykset tuntevat hyvin avustuksia jakavat tahot.Kartoitetaan avustuksia jakavat tahot. Tiedotetaan avustuksista ja koulutetaan yhdistyksiä hakemaan avustuksia. Lisätään informaatiota verkkosivuille.Projektikesä220Yhdistyksiltä saatava palauteJylhäJärjestösektori
3Vakiinnutetaan toimiston yhteiset käytänteet ja rutiinitToimistolla vallitsevat yhteiset pelisäännöt ovat kaikille siellä toimiville tuttuja ja sisäinen tiedonkulku toimii. Kaikkien yhteiset ja sektoreiden omat palaverit sekä hallituksen aamukoulut ovat hyödyllisiä ja mielekkäitä. Selkeät rutiinit tukevat eivätkä hidasta toimintaa, päätöksentekoa ja tavoitteiden edistämistä.Testataan vuonna 2010 luotua AYY:n vuosikelloa käytännössä. Pidetään viikoittain henkilöstöpalaveri, toimiston yhteinen aamupala, kaksi kappaletta hallituksen aamukouluja sekä sektorikohtaisia palavereja. Ohjeistetaan kaikkia selkeästi näihin liittyvistä sekä muista käytänteistä ja viestitään aktiivisesti käydyistä keskusteluista ja tehdyistä linjauksista. Tunnistetaan mahdolliset epäkohdat käytössä olevissa rutiineissa ja korjataan ne.JatkuvaJatkuva4350Rutiinit käytössä. Niitä arvioidaan ja kehitetään.palautekysely hallitukselle 3 kertaa vuodessa ja koko toimistolle 2 kertaa vuodessa, kehityskeskusteluissa saatu palauteHyrkkö, HalmeHyrkkö, Halme
11Konkretisoidaan palvelut yhdistyksilleYhdistykset ovat tietoisia AYY:n ja sen piirissä toimivien yhdistysten palvelutarjonnasta.Kartoitetaan AYY:n tarjoamat palvelut yhdistyksille. Kartoitetaan AYY:n piirissä toimivien yhdistysten palvelut. Kootaan palvelut nettisivuille ja tiedotetaan niistä. Järjestetään tilakierros yhdistyksille. Luodaan käytännöt sille, miten yhdistykset voivat tarjota palvelujaan muille yhdistyksille ja jäsenistölle.ProjektiYhdistysten palvelut kesäprojekti 2011, jatkuva220kesäsyysTiedon määrä nettisivuilla. Yhdistysten palaute.JylhäJärjestösektori, Koskinen
2Opiskelijavalintojen kehittäminenSuomessa on meneillään yhteiseen sähköiseen hakujärjestelmään siirtyminen korkeakoulutuksen osalta (yliopistot ja AMK:t), tavoitteena järjestelmän käyttöönotto 2013 valinnoissa. AYY:n edustajisto on hyväksynyt vuonna 2010 opiskelijavalintoja koskevan linjapaperin, jossa määritellään AYY:n tavoitteet opiskelijavalintojen suhteen.AYY:n tavoitteita opiskelijavalintaan liittyen edistetään OKM:n työryhmissä, DIA-yhteisvalintatoimikunnassa sekä kauppatieteellisen yhteisvalinnan toimikunnassa.JatkuvaKoko vuosi3325Jatkuva 2013 asti. Lobattu opiskelijavalintalipassa kirjattuja tavoitteita korkeakoulujen opiskelijavalintatyössä ja pyritty saamaan opiskelijajäseniä mukaan valintaa käsitteleviin työryhmiin.Opiskelijavalintalinjapaperin tavoitteiden toteutuminen.IsotaloKoulutuspoliittinen sektori
3Laadulliset kriteerit yliopistojen rahoitusjärjestelmäänYliopistojen valtiollinen rahoitusjärjestelmä on uudistuksen edessä ja uuteen malliin on tarkoitus siirtyä 2013. Päätökset rahoitusmallin suurista linjoista tehdään vuoden 2011 aikana. Vaikka Aalto onkin säätiömuotoinen yliopisto, tulee suurin osa sen rahoituksesta kuitenkin edelleen valtiolta, mikä tekee valtion rahoitusmallista yliopiston kannalta erittäin tärkeä. Nykyinen rahoitusmalli perustuu pääosin määrällisiin kriteereihin. Kuitenkin yliopistojen laadun kehittämisen kannalta olisi erittäin tärkeää parantaa nykyisiä laadullisia kriteerejä. Sen lisäksi valtakunnallisen mallin kehittämisen ohessa on mahdollista tuottaa Aalto-yliopistoon mahdollisimman hyvä sisäinen rahanjakomalli.Viedään AYY:n vuonna 2010 hahmoteltua näkökulmaa rahoituksen kehittämisestä OKM:lle yliopiston johdon, SYL:n ja UNIFIn kautta. Edistetään omia tavoitteita yhdessä myös EK:n kanssa. Osallistutaan yliopiston kommentointikierrokseen rahoitusmallista syksyllä.ProjektiKoko vuosi3325Oma rahoitusmalliehdotus mittareineen tehty. Mallia käsitelty ja edistetty yliopiston johdon, UNIFIn, SYLn ja AKAVAn kautta.Uudessa valtakunnallisessa rahoitusmallissa laadulliset kriteerit nykyisiä parempia erityisesti opetuksen osalta. Yliopiston sisäinen rahoitusmalli AYY:n tavoitteiden mukainen.IsotaloKoulutuspoliittinen sektori
1Osallistutaan SYL:n liittokokoukseen vaikuttavastiSYL:n liittokokous määrittää Suomen vaikuttavimman opiskelijaedunvalvontaa kansallisella tasolla tekevän järjestön poliittisen linjan. AYY:n tavoitteena on, että SYL:n linjapaperi vastaa mahdollisimman hyvin AYY:n omia linjoja.SYL:n liittokokoukseen valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin avaamalla keskustelu SYL:n linjapaperin muutoksista ja AYY:n muutosesityksistä jo alkusyksyn sektoritapaamisissa. AYY lähettää omat muutosesityksensä huolellisesti valmisteltuina hyvissä ajoin kommenteille muihin ylioppilaskuntiin ja hankkii niille kannatusta ennen liittokokousta. Liittokokouksessa AYY on vaikuttavaa toimija yhtenäisellä delegaatiolla, minkä vuoksi liittokokousdelegaation työjärjestystä selkiytetään vuonna 2011.ProjektiHeinäkuu - joulukuu120Syksyn projektielojouluLiittokokouksessa läpimenevien esitysten määrä.Karkola, IsotaloEdunvalvontasektori, hallitus, liittokokousdelegaatio
3Luodaan selkeä palvelutarjotinAYY:n tarjoamat palvelut on listattu selkeästi palvelutarjottimeksi, jota on helppo viestiä ja jonka avulla jäsenistöllä on palvelutarjonnasta selkeä kuva.Koostetaan jo tehdyistä palveluselvityksistä kuva nykytasosta. Arvioidaan palvelujen haluttavuus ja tarpeellisuus palvelukyselyn tuloksia hyödyntäen. Suunnitellaan järkevä toteuttamismalli tarpeellisille palveluille. Kootaan palvelut selkeäksi tarjottimeksi ja viestitään se laajasti jäsenistölle niin netissä kuin oppaissakin.Projekti, Toiminnan käynnistysKoko vuosi; keväällä nykytilan arviointi ja syksyllä loput220Aloittamatta.Kyselyn tulosten analysointi, nykytilan dokumentointi, tarjottimen valmistuminenKoskinenKoskinen, palvelupisteiden väki, talousjohtaja
2Määritellään tavoitteet kuntavaaleihinAYY:llä on selkeät tavoitteet kuntavaaleissa vaikuttamisessa ja avainehdokkaista.Laaditaan dokumentti tavoitteista. Kartoitetaan ja tavataan avainehdokkaita tavoitteiden toteutumiseksi.ProjektiElo-Joulu220Aloittamatta.Dokumentti, vaikutussuunnitelmaKoskinenHallitus ja asiantuntijat
3Tehdään AYY:n arvoista eläviäAYY:n arvot näkyvät kaikessa toiminnassa ja viestinnässä.Konkretisoidaan arvoja kaikessa toiminnassa. Tehdään arvoista visuaalinen esitys tai video. Viljellään arvoja viestinnässä. Luodaan arvotarinoita.ProjektiVuosi 2011220Peilataan toimintaa arvoihin säännöllisestiMattilaViestintäsektori, Viestinnän ryhmä X, hallitus
1Tehdään tiivistä yhteistyötä TOKYO:n ja TaiK:n ainejärjestöjen kanssaYhteisymmärrys AYY:n, TOKYOn ja TaiK:n ainejärjestöjen välillä lisääntyy.Tavataan TaiK:n ainejärjestöjä ja TOKYO:ta. Huomioidaan ainejärjestöjen erityistarpeet toiminta-avustuksia jaettaessa ja kerrotaan myös eri avustusmuodoista.JatkuvaJatkuva, avustukset maalis-huhtikuu 20112150avustukset jaettuAinejärjestöjen määrä yhdistysluettelossa, palauteJylhäJärjestösektori, hallitus
2Tuetaan ja kehitetään sektoreiden viestintääTuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta.Selvitetään AYY:n eri sektoreiden viestintätarpeet. Järjestetään viestintäkoulutusta ja annetaan tarvittaessa tukea sektoreille viestinnän toteuttamisessa. Viestintäsektori tukee esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa ja etsii hyviä tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa.Jatkuvajatkuvaa3325osana nettisivujen kehitysprojektiaSaatu / tullut palaute ja kysymykset.Jylhä, tiedottajakaikki sektorit, hallitus, asiainhoitajisto, muut työntekijät, vapaaehtoiset ja lisäksi ne, joita ei vielä mainittu.
2Kannetaan oma osamme globaalista ja yhteiskunnallisesta vastuustaAYY on vastuullinen ja tiedostava ylioppilaskunta.Tuetaan Kehyjaoston toimintaa taloudellisesti ja henkisesti. Kerätään vapaaehtoisia kehitysyhteistyömaksuja lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä.JatkuvaJatkuva3350KEHY-maksut valittu. AYY-Kehyn tukemisen malleja mietitty.tammisyysKerättyjen kehitysyhteistyömaksujen määräKangasKangas, Sauli, Halme
3Järjestetään vapaaehtoistoimijoille virkistäytymistäVapaaehtoiset tuntevat kuuluvansa osaksi ylioppilaskuntaa, sekä kokevat tekemänsä työn tärkeäksi ylioppilaskunnan jäsenille ja toimijoille. Vapaaehtoisten tekemä työ tuntuu mielekkäältä ja sisäinen yhteishenki konkretisoituu sisäisessä toiminnassa.Hallitus järjestää vuodessa kaksi kiitostilaisuutta vapaaehtoisille vuodessa kevään ja syksyn päätteeksi. Vapaaehtoistoimijat ja heidän ohjaajansa järjestävät virkistäytymistä säännöllisesti toimijoille.ProjektiKoko vuosi3340Isoja virkistäytymisiä suunniteltu! Vapaaehtoisten sisäistä virkistystä järjestettytammijouluJärjestettyjen virkistystapahtumien määräKangasHallitus, yhteisösektori
4Mallinnetaan vapaaehtoisorganisaatioYlioppilaskunnalla on selkeä kuva omasta vapaaehtoistoiminnasta ja sen osista.Kartoitetaan sektorien vapaaehtoistoimijat ja rakennetaan vapaaehtoisorganisaatio kaavio ja himmeli.ProjektiSyksy4430Kartoitettu eri malleja ja aloitettu organisaation jäsentäminen.huhtikesäToteutetaan / Ei toteutetaKangasKangas, Palonen, pää- ja yhteisösektori
5Luodaan ja otetaan käyttöön palautekanavat vapaaehtoisilleVapaaehtoisten on selkeä antaa ja saada palautetta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Vapaaehtoiset tuntevat, että heidän ääntä kuunnellaan. Suunnitellaan ja testataan palautekäytännöt toiminnassa. Tiedotetaan kanavista vapaaehtoistoimijoille.Toiminnan käynnistysKoko vuosi3440Toteutettu ensimmäisen puoliskon palautteenanto.huhtikesäTehdään / Ei tehdäKangasKangas, Palonen, vapaaehtoiset
2Luodaan palkitsemisjärjestelmäAYY kiittää ystäviään ja puolestaan toimineita henkilöitä. Kiitosta annetaan pienistä ja isoista asioista.Luodaan monipuolinen palkitsemisjärjestelmä. Viimeistellään Aallon Sankari –palkinto osana kokonaisjärjestelmää.Projektikoko vuosi3330Vapaaehtoisia on palkittu. Mietitään järjestelmää ja dokumentoidaan myöhemmin.huhtikesäToteutetaan / ei toteuteta. Jaettujen palkintojen määrä.KangasKangas, Koskinen
6Suunnitellaan ja toteutetaan vetävä kampanja uusien toimijoiden rekrytoimiseksiYlioppilaskunta koetaan hauskana, reiluna ja kaikin puolin houkuttelevana paikkana toimia ja toteuttaa itseään. Hallitukseen ja vapaaehtoiselimiin on enemmän kuin tarpeeksi monipuolisia hakijoita.Toteutetaan kampanja.Projektikesäkuu-marraskuu320hakijoiden määräMattilaMattila, sektorit
2Järjestetään yksi iso, täysin uudenlainen tapahtumaYhteisösektorin tarjonta ja toimintatavat koetellaan joka vuosi tapahtumalla, joka pyrkii tarjoamaan ylioppilaskunnan kokoluokan tuomaan tarpeeseen ja pyrkii vaikuttamaan yhteisöön enemmän.Valitaan tapahtumalle työryhmä, joka toteuttaa tapahtuman. Kartoitetaan, suunnitellaan ja toteutetaan uusi yleisötapahtuma.ProjektiSyksy3450Wappumielenosoitus ja Mantan lakitus valmiit. Suunnitelmia myös syksylle.maalishuhtiTehdään / Ei tehdäKangasYhteisösektori
14Selkeytetään yhdistysviestintää ja viestitään yhdistyksille säännöllisestiYhdistystiedote ilmestyy säännöllisesti ja yhdistykset hyväksikäyttävät sitä. Yhdistyksillä on matala kynnys ottaa yhteyttä järjestösektoriin. Verkkosivuilla on riittävästi tietoa yhdistyksille.Kartoitetaan yhdistystiedotteen sisällölliset tarpeet. Järjestö- ja viestintäasiantuntija kokoaa ja kirjoittaa yhdistystiedotteen. Kerrotaan koulutuksissa yhdistystiedotteesta. Yhdistyksiä kannustetaan olemaan aktiivisesti yhteydessä järjestösektorin toimijoihin. Päivitetään verkkosivuja.JatkuvaJatkuva, yhdistystiedotteen kartoitus kevät 20112250yhdistystiedote otettu käyttöönViestien määrän muutokset yhdistyslistalla.JylhäJärjestösektori
4Kartoitetaan AYY:n piirissä tapahtuvaa yhteisötoimintaaYmmärretään laajemmin AYY:n yhdistysten tuottamaa yhteisötarjontaa, ja pystytään hyödyntämään saatua kuvaa ylioppilaskunnan yhteisösektorin päätöksenteossa.Luodaan yhdistysten toimintaa yhteen kokoava tapahtumavuosikello ja viestintäkanava.ProjektiKevät4390Kartoitusta tehty ja muutama hyvä käytäntö toteutettu. Tarvitsee jatkuviakäytäntöjä.tammimaalisToteutettu / Ei toteutettuKangasYhteisösektori
1Perustetaan ja vakiinnutetaan vuosijuhlatoimikunta, joka suunnittelee vuosijuhlat 2012Ylioppilaskunnassa toimii itsenäinen, vapaaehtoinen vuosijuhlatoimikunta, joka suunnittelee, toteuttaa ja säilyttää ylioppilaskunnan vuosijuhlaperinteen.Rekrytoidaan ja koulutetaan vuosijuhlatoimikunta 2012. Seurataan vuosijuhlan suunnittelua, sekä toteutusta. Varmistetaan uuden vapaaehtoisryhmän muotoutuminen ja toimivuus.Toiminnan käynnistysMaaliskuu, jatkuva3370Vuosijuhlatoimikunta rekrytoitu.tammieloSaatu palaute toimikunnan puheenjohtajalta ja jäseniltä, toteutuu / ei toteuduKangasKangas, Nortia
2Autetaan TOKYOta yrityssuhdetoiminnan käynnistämisessäTOKYOn taloudellinen tilanne on vakaa.Neuvotaan ja autetaan TOKYO:n yrityssuhdevastaavaa yrityssuhdetoiminnan käynnistämisessä.ProjektiHelmikuu - Toukokuu3210Tavattu kerran, mutta kunnollinen tapaaminen asiasta vasta ensi viikolla.huhtijouluKuinka paljon TOKYO on pystynyt hankkimaan ylimääräistä rahoitusta yrityssuhteillaSaastamoinenSaastamoinen
1World Student Capital - hankehakemusHankehaku onnistuu vuodelle 2012. Design Säätiö rahoittaa hankkeen, ja sille saadaan rekrytoitua projektisihteeri. Vuoden 2012 aikana toteutetut hakemuksessa esitellyt projektit toteutetaan koko opiskelijayhteisön voimin ja ne nostavat pääkaupunkiseudun profiilia kansainvälisenä opiskelukaupunkina, sekä osallistavat opiskelijoita kaupunkisuunnitteluun.Rakennetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa WSC hankehakemus vuodelle 2012.ProjektiKevät44100AYY:n näkemykset annettu.tammihelmiHakemus hyväksytään / ei hyväksytä KangasKangas, Jylhä
1OppimissitoumusHuippuyliopistoissa sekä opiskelijat että opettajat ovat sitoutuneita yhtäältä aktiiviseen opiskeluun, toisaalta innostavaan opettamiseen. Oppimis- ja opetuskulttuuri on Aalto-yliopistossa vuonna 2011 erityisessä tarkastelussa ja tavoitteena on osallistua tämän kulttuurin kehittämiseen kohti innostunutta akateemista yhteisöä.AYY on aloitteellisena toimijana oppimissitoumuksen, ns. Code of Conductin, valmistelussa. Projekti on aloitettu vuonna 2010 ja kevään 2011 aikana oppimissitoumus viimeistellään yhteistyössä AYY:n koulutuspoliittisen sektorin ja Aallon opetuksesta vastaavan vararehtorin kanssa.ProjektiHelmikuu – toukokuu 2011330 Oppimissitoumuksen käyttöönotto syksyllä 2011 aloittaville opiskelijoille.KarkolaKoulutuspoliittinen sektori
3Opetuksen arviointiAalto-yliopistossa on vuonna 2011 opetuksen painopistevuosi. Vuonna 2010 on aloitettu koko Aalto-yliopiston kattava, koulutusohjelmakohtainen opetuksen arviointi (TEE, Teaching Evaluation Excercise). Arviointi valmistuu loppukesästä 2011, jolloin saadaan ensimmäiset koko Aallon kattavat objektiiviset arviot opetuksen tilasta yliopistossamme. AYY:n tavoitteena on toimia arviointityössä aktiivisena kumppanina hankkeen ohjausryhmässä. Tämän lisäksi AYY on aktiivisena keskustelijana mukana, kun arvioinnin tuloksista aletaan keskustella kesän 2011 loppupuolella. AYY:n tavoitteena on varmistaa, että opetuksen arvioinnista saatavia tuloksia hyödynnetään täysipainoisesti Aallon opetuksen kehittämiseen.Osallistutaan TEE-hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Järjestetään kansainvälisille arviointipaneeleille oppaat. Lisäksi ollaan toteuttamassa opiskelijahaastattelujen järjestelyjä ohjausryhmässä päätettävien ohjeiden mukaisesti.ProjektiHelmikuu – elokuu 2011, syksy 2011 (seuranta)4325Opetuksen arviointi toteutuu aikataulussa; opiskelijoita kuullaan kaikkien ohjelmien arvioinnissa.KarkolaKarkola, Peltola
3Kehitetään Aavaa ja sen alaisia toimikuntia yhteisöllisinä toimijoinaAavan rooli, toiminta ja identiteetti vahvistuvat ja selkiytyvät eteenpäin. Aava löytää luontevan paikkansa yhteisötoimijana.Tarkennetaan ja syvennetään Aavan roolia kokoavana toimikuntana. KV-jaosto järjestää kansainvälistä yhteisötoimintaa. Aalto-liike järjestää liikunnallisia tapahtumia. Art Goes Aalto -ryhmä järjestää korkeakulttuuritapahtumia.JatkuvaKoko vuosi1250Aava etsii paikkaansa maailmassa.tammijouluToimijoilta ja projekteista saatu palaute KangasYhteisösektori
1Linjataan opintojen kuormittavuudestaAalto-yliopistossa erityisesti teknillis-tieteellisillä aloilla on vallinnut vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta asti sietämätön tilanne tutkinnon kuormittavuudessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon muututtua viisivuotiseksi ei sen sisältöjä ole juurikaan karsittu. Tämä on johtanut siihen, että kiltojen tekemissä opintokyselyissä valtaosa teknillis-tieteellisten alojen opiskelijoista kokee opinnot liian kuormittaviksi. AYY:n tavoitteena on vuoden 2011 aikana muodostaa selkeä kuva kuormittavuuteen johtavista tekijöistä yhteistyössä muiden teknillistä koulutusta tarjoavien yliopistojen ylioppilaskuntien sekä SYL:n kanssa. Lisäksi AYY:n tavoitteena on muodostaa kuormittavuuskysymykseen selkeä, ratkaisun tarjoava linja. Tällä hetkellä on esitetty vaihtoehtoisiksi pohjiksi linjaan joko tutkintosisältöjen karsimista vastaamaan nykyistä viisivuotista tutkintoa tai DI-tutkinnon muuttaminen lainsäädännöllisesti 5,5- tai 6-vuotiseksi. Tavoitteena on saada aikaan tasapainoisen opiskelun mahdollistava tutkintojen rakenne sekä opiskelijoiden saaminen mukaan opetussuunnitelmatyöhön omissa koulutusohjelmissaan.Kartoitetaan kuormittavuudesta tehtyjen tutkimusten tulokset, myös yhteistyössä SYL:n ja muiden teknillisen alan ylioppilaskuntien kanssa. Kirjoitetaan kuormittavuudesta linja laajojen keskustelujen pohjalta (opintoneuvosto, erityisasemanyhdistykset laajemminkin, kopojory, yliopiston johto, edustajisto) ja edistetään sen toteutumista yliopiston hallinnossa tutkintorakennetyön yhteydessä, koulutusohjelmissa hallopedien avulla sekä lainsäädäntötyössä, mikäli tavoiteaikoja tekniikan alalla tarkistetaan.JatkuvaKoko vuosi3140Linjapaperia ei ole kirjoitettu, mutta opintojen kuormittavuuden kriittisestä tarkastelusta on viesti mennyt perille Aaltoon. Tavoitteet Aallolla ja AYY:llä yhtenevättammiKuormittavuuden kokemusten väheneminen tulevissa opintokyselyissä. Linjapaperin valmistuminen.KarkolaKoulutuspoliittinen sektori, hallopedit
1Jaetaan stipendejäAYY hyödyttää jäseniään jakamalla rahastoistaan stipendejä aktiivisille opiskelijoille.Viimeistellään ja hyväksytään pistelaskukaava mittaamaan opiskelijoiden aktiivisuutta. Perustetaan stipenditoimikunnat eri stipendejä varten stipendiohjesäännön mukaisesti. Järjestetään stipendien haku. Jaetaan toiminta-, opinto- ja vaihtostipendejä.Toiminnan käynnistysstipendiohjesäännön mukaan230Saatujen stipendihakemusten määrä, jaetun rahan määräKarkolaPalonen, Peltokallio, Sauli, Tarhala, Kangas, Isotalo, Laukia, Karkola
2ASY:n käytäntöjen yhtenäistäminenAsumisen yhteistyöelimessä ja sen alaisissa poppoissa on yhtenäiset käytännöt kokouksissa, raportoinnissa ja viestinnässä.Selvitetään nykyiset käytännöt ja hyödynnetään hyviä kokemuksia. Luodaan selkeä ja ytimekäs ohjeistus käytännöistä ja tiedonkulusta. Luodaan seurantajärjestelmä.Toiminnan käynnistysTouko-Syys3220Kerätty palautetta ja ideoita aneilta ja linniksiltä.Ohjeistusdokumentit, seurantajärjestelmä, ”narut käsissä”-fiilisKoskinenAsumissektori
1Tiedotetaan kansallisen koulutuspolitiikan asioista keskustoimiston väkeäKansallinen koulutuspolitiikka vaikuttaa voimakkaasti myös Aalto-yliopistoon ja sitä myöten AYY:hyn. Tämän takia tietoisuus kansallisella kentällä tapahtuvista asioista on tärkeää AYY:lle, jotta voidaan olla vähintään reaktiivisia, mutta ennemmin proaktiivisia toimijoita.Kansallisen koulutuspolitiikan kuulumisia päivitetään aktiivisesti edunvalvontasektorille sekä keskustoimiston väelle yleisemminkin. Reagoidaan kansalliselta kentältä kuuluviin tietoihin proaktiivisesti, milloin asia koskettaa Aaltoa/AYY:tä.JatkuvaKoko vuosi3325AYY:n proaktiivisten linjojen ja reaktiivisten kannanottojen suhde.KarkolaKoulutuspoliittinen sektori
1Kansallinen edunvalvontatyö SYL:n kauttaSuomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kokoaa yhteen kaikki suomen ylioppilaskunnat ja on vakiintunut opiskelijoiden mielipiteen ilmaisija kansallisissa yhteyksissä. SYL toimii myös erinomaisena yhteydenpitokanavana muihin ylioppilaskuntiin järjestämällä mm. Sektoritapaamisia. AYY:n tavoitteena on olla proaktiivisena toimijana SYL:n organisoimassa toiminnassa. AYY:lle SYL toimii myös omien kansallisen edunvalvonnan intressien levityskanavana. SYL ja sen kautta muodostuvat yhteydet toimivat AYY:n pääasiallisina kansallisen edunvalvonnan kanavina.AYY osallistuu aktiivisesti SYL:n sektoritapaamisiin ja tuo niissä aloitteellisesti esille omia linjojaan kansallisen edunvalvonnan kysymyksiin.JatkuvaKoko vuosi3325Osallistuminen sektoritapaamisiin, jatkuva kansallinen yhteistyö edunvalvonnassa.Karkola, IsotaloEdunvalvontasektori, hallitus
2Osallistutaan aktiivisesti Task Force –työryhmien toimintaanVarmistetaan opiskelijanäkökulma yliopiston johdon valmistelutyössä.Sovitaan asiasta yliopiston johdon kanssa ja toimitaan arvokkaana ja aktiivisena osana työryhmiä.JatkuvaKoko vuosi2250Akateeminen task force toimii hyvin, muiden osalta epäselvä tilanne.AYY:n esittämien ideoiden läpimeneminen ja osallistumisaktiivisuus työryhmissä.LaukiaLaukia, Hyrkkö, Mattila, Peltokallio
1Kivimies eli Aalto VillageAalto Village on ainutlaatuinen opiskelija- ja tutkija-asumisen yhteisprojekti AYY:n, HOAS:n ja Espoon kaupungin välillä. Village helpottaa AYY:n opiskelijoiden asuntopulaa 200 asunnolla, ja projektin toteutumista edistetään ja kiirehditään parhaimman mukaan.Tavataan Espoon kaupungin päättäjiä, solmitaan toteutussopimus Espoon kaupungin ja HOAS:n kanssa, lyödään projektin suuntaviivat lukkoon. Pyritään lisäämään AYY:n rakennusoikeutta T3-projektin edetessä ja tarkentuessa.ProjektiKoko vuosi1130Kaksi tapaamista suunnitteluryhmän kanssa. Odotellaan Espoon päätöksiä alueen kokonaiskehityssuunnasta. Odotellaan arkkitehtitoimisto Sarcin luonnoksia.Kirjallisen sopimuksen syntyminen, osapuolten myönteinen suhtautuminen toisiinsaKoskinenAsumissektori, kiinteistöpäällikkö
2JätkäsaariJätkäsaari on osin yhteistyössä HOAS:n kanssa toteutettava uuden Kalasataman alueen opiskelija-asuntokohde, joka helpottaa AYY:n opiskelijoiden asuntopulaa noin 200 asunnolla. Projektin toteutumista edistetään ja kiirehditään parhaimman mukaan. Tontin varauspyyntö on lähetetty kaupungille ja se käsitellään kevään 2011 aikana.Tavataan aktiivisesti Helsingin kaupungin ja HOAS:n projektiin liittyvää henkilöstöä. Vaikutetaan suunnitteluun niin, että yhteisö- ja yhdistystilojen tarve ja opiskelijan ääni otetaan huomioon.ProjektiKoko vuosi210Odotellaan Helsingin tontinvarauspäätöstä.Tontin varauspäätös, suunnittelun eteneminenKoskinenAsumissektori, kiinteistöpäällikkö
3T3 eli Otaniemi-Tapiola-Keilaniemi ja Kehä IVaikutetaan T3-hankkeeseen niin, että opiskelijoiden tarpeet otetaan huomioon alueen suunnittelussa.Laaditaan linjapaperi AYY:n tavoitteista T3-alueen suunnittelussa ja viestitään sitä aktiivisesti Espoon kaupungin ja projektijohdon suuntaan.ProjektiMaalis-huhti (linjapaperi), koko vuosi (vaikuttaminen)330Aloittamatta.Linjapaperi, opiskelija-asumiskohteet alueella, kevyen liikenteen mahdollistaminen ja ulkoliikuntamahdollisuudet alueella.KoskinenAsumissektori
1Tavataan palvelupisteiden väki viikoittainYhteistyö ja yhteydenpito palvelupisteiden ja päätoimiston välillä on sujuvaa ja säännöllistä.Tavataan palvelupisteiden väkeä viikoittain etukäteen sovittuina aikoina.JatkuvaKoko vuosi3150Tavattu, muttei viikoittain.Tapaamisten toteutuminenKoskinenAsumissektori, palvelupisteiden toimijat
2Tehdään asumis-, liikunta- ja palvelukysely jäsenistölleAYY:llä on käytössä ajankohtaista faktaa jäsenistön asumisen, liikunnan ja palvelujen nykytilasta ja tarpeista.Määritellään kyselyssä selvitettävät asiat ja kilpailutetaan kyselyn toteuttaja. Analysoidaan saatu tieto.ProjektiMaalis-Huhti3130Pyöräytetty käyntiin. Keskusteltu alustavasti Aallon kanssa yhteistyöstä. Kysely toteutuu syyskuussa 2011.Kyselyn vastausprosentti ja saadun tiedon sovellettavuus.KoskinenAsumissektori, liikuntasektori, ulkopuolinen tutkimusyritys
6Etsitään pysyväisratkaisu hätämajoitukseenVakiinnutetaan käytännöt ja vastuut hätämajoituksesta niin, ettei siitä aiheudu AYY:lle työtä tai taloudellista vastuuta.Suunnitellaan ja sovitaan toimiva konsepti Aalto-yliopiston, HOAS:n sekä Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa.Toiminnan käynnistysKoko vuosi2225Hätämajoituksen tarpeen väheneminen, hätämajoituksen järjestämiseksi vaadittujen resurssien väheneminenFunckAsumissektori, KV-sektori
4Tarkastellaan ja kehitetään palvelupisteiden toimintaaAYY:lla on palvelupiste kaikilla kampuksilla. Palvelupisteet toimivat henkilökuntansa, aukioloaikojensa ja palvelutarjontansa puolesta sekä yksittäin että kokonaisuutena niin, että jäsenet saavat palvelua tasapuolisesti ja järkevästi.Selvitetään palvelupisteiden toiminnan nykytila ja henkilöstön lähiaikojen tiedossa olevat muutokset. Suunnitellaan järkevä toimintakokonaisuus palvelutarjottimen pohjalta ja toteutetaan se hallitusti yhteistyössä palvelupisteiden henkilökunnan kanssa.Toiminnan käynnistysKoko vuosi; keväällä nykytilanteen selvitys ja suunnittelu, syksyllä siirtyminen uuteen malliin1120Alustavasti työn tavoite ja aikataulu määritelty.Milloin, mistä ja millaista palvelua jäsen saa palvelupisteessäKoskinenKoskinen, asumissektori, palvelupisteiden väki, talousjohtaja
1Vaikutetaan opiskeluterveydenhuoltoasioihinYliopiston opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), jonka palveluiden kattavuus ja toimivuus on opiskelijoille äärimmäisen tärkeää.Opiskeluterveydenhuollon edunvalvonnassa osallistutaan YTHS:n eri toimielinten (valtuuskunta, paikallinen johtokunta, paikalliset terveystyöryhmät) työskentelyyn ja pidetään yhteyttä säätiön johtoon. Seurataan myös pääkaupunkiseudun kuntien toimintaa opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi liittyen ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon tulevaisuuteen.JatkuvaKoko vuosi3250Oltu mukana miettimässä terveystyöryhmien uudistusta. Uudenmalliset ryhmät aloittavat syksyllä.Tavattu säätiön johtoa.YTHS:n asiakastyytyväisyysLähteenaho, SeppäläSosiaalipoliittinen sektori
1Vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointiinYliopiston opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky ovat keskeisiä tekijöitä opiskelun onnistumisessa ja yliopiston tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvinvointi ja opiskelukyky sisältävät käsitteinä muun muassa fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden.Vaikutetaan siihen, että yliopisto ottaa osaltaan vastuuta opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn parantumisesta. Työtä tehdään henkilökohtaisissa tapaamisissa ja erilaisissa työryhmissä. Vakiinnutetaan tiedotus- ja koulutustoiminnan avulla hyvinvointi- ja opiskelukykynäkökulman huomioimista ylioppilaskunnan läheisyydessä toimivissa yhdistyksissä.JatkuvaKoko vuosi2250Työtä tehty Kyky-projektin kautta.Opintojen eteneminen, opiskelijoiden tutkittu hyvinvointiLähteenaho, SeppäläSosiaalipoliittinen sektori
3Asukasvapaaehtoisten näkyvyysAsukkaiden vapaaehtoispumput ovat näkyvä vaikutusmahdollisuus asukkaille. Asukkaat tietävät, mitä vapaaehtoispumput tekevät.Luodaan nettisivuille selkeä infopaketti asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista ja vapaaehtoisista. Pidetään asukkaiden vastuutahojen yhteystiedot netissä ajan tasalla. Vapaaehtoistoiminta nostetaan esille myös uuden asukkaan oppaissa.ProjektiTouko-Kesä330Aloittamatta.Halukkuus vapaaehtoispumppuihin, helposti saatavilla olevan tiedon määrä.KoskinenAsumissektori, viestintäsektori
4Luodaan toimiva viestintäkanava asukkailleKaikki AYY:n asukkaat tavoitetaan sähköpostitse kulloinkin tarvittavalla laajuudella helposti sähköpostilistojen kautta.Luodaan yhdessä asumisen palvelupisteen kanssa käytäntö listojen ylläpidosta ja viestinnän periaatteista. Luodaan listat ja testataan toiminta. Luodaan selkeä ohjeistus listojen käyttöön.Toiminnan käynnistysHuhti-Joulu2310Sähköpostilistat luotu, ei otettu vielä käyttöön.Asukkaiden tavoitettavuusKoskinenAsumissektori, asumisen palvelupiste, IT-sektori
7HOAS-yhteistyöSäilytetään hyvät suhteet HOAS:iin ja vaikutetaan sen toiminnassa.Määritellään tavoitteet HOAS-yhteistyöhön.JatkuvaElo-Joulu4430Tavattu HOASin toimitusjohtajaa Heikki Valkjärveä säännöllisen epäsäännöllisesti.Tavoitteiden määrittelyKoskinenAsumissektori
1Tavataan kuntavaikuttajiaAYY on tuttu toimija pääkaupunkiseudun, erityisesti Espoon ja Helsingin ylimmälle johdolle. Kuntajohtajat tietävät AYY:n tavoitteet ja tarpeet.Tavataan kaupunkien johtajat kahdesti vuodessa. Ollaan aktiivisesti yhteydessä kaupunkien päättäjiin kulloinkin ajankohtaisessa asiassa.JatkuvaKoko vuosi3330Tavattu Espoon ja Helsingin kaupunginjohtajatSaadaanko joulukortti.KoskinenAsumissektori, pääsektori
5Hankitaan yhdistys- ja toiminta-avustustietokantaVuoden 2012 yhdistysilmoitukset ja toiminta-avustukset hoidetaan sulavasti verkossa.Kartoitetaan yhdessä HYY:n kanssa tarpeet, palveluntarjoajat ja järjestelmän käyttöönotto. Otetaan järjestelmä käyttöön.ProjektiKevät 2011 kartoitus, syksy 2011 järjestelmän käyttöönotto1225tehty yhteistyötä HYY:n kanssa (2 tapaamista), nyt menossa määrittely, kesällä pyydetään tarjoukseton / ei ole tietokantaaMattilaJärjestösektori
2Jaetaan tunnustusta hyvästä opetuksestaTunnustuksilla luodaan opiskelijoiden ja opetuksen välille positiivista ilmapiiriä koko Aalto-yliopiston laajuudessa. Näiden tavoitteiden kautta lopullisena pyrkimyksenä on opetuksen laadun parantuminen Aalto-yliopistossa.Jaetaan Vuoden opettaja – palkinnot ja vakinaistetaan käytäntö. Luodaan positiivista näkyvyyttä tunnustuksille koko opiskelijakunnan laajuudessa.Toiminnan käynnistysTammi-helmikuu3490Enää kuvaseinät pitää saada tehtyä.tammieloVuoden opettajat palkittu ja käytäntö vakinaistettu.LaukiaKoulutuspoliittinen sektori
1Ylläpidetään suhdetta yliopiston johtoonSäilytetään opiskelijamyönteisyys ja edustus Aallon johdon elimissä sekä sitä kautta mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan aina valmisteluprosessista päätöksentekoon. Yhdessä yliopiston kanssa kehitetään yliopiston johtamisjärjestelmää, hallintoa ja palveluja tavoitteena tuhota sellainen byrokratia, joka ei palvele akateemista toimintaa.Tavataan avainhenkilöitä Aallon organisaatiossa. Otetaan aktiivisen ja ratkaisukeskeisen toimijan rooli toimiessa Aalto-yliopiston työryhmissä ja elimissä.JatkuvaKoko vuosi2150Johtoa (rehtoraatti, dekaanit, muut avainhenkilöt) tavattu säännöllisestiAYY:n edustus johdon virallisissa ja epävirallisissa työryhmissä sekä johdon tapaamisten lukumäärä.LaukiaEdunvalvontasektori, Hyrkkö
1Teekkarikulttuuri näkyy Aalto-yhteisössä elävänä osana kulttuuriperintöäTeekkarikulttuuri muodostaa näkyvän ja toimivan osan Aalto-yhteisöä, jossa teekkariyhteisö säilyttää historialliset perinteensä vahvan kulttuuritoiminnan kautta.. Teekkarijaostoa kehitetään osana ylioppilaskunnan kulttuuritoimijoitaTeekkarijaosto järjestää teekkaritapahtumia, vaalii teekkariperinteitä ja luo uusia, sekä arvioi ja kehittää omaa toimintaansa toimikautensa ajan. Teekkarijaosto järjestää teekkariperinneviikon, ja ylläpitää yhteistyötä Pyöreän Tornin killan kanssa.JatkuvaKoko vuosi2250Teekkarijaoston toiminta on ansioitunutta ensimmäiseltä puolelta vuodelta.tammijouluTapahtumista ja toimijoilta saatu palaute.PärnänenPärnänen, Tarhala, Yhteisösektori
2Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseenAalto-yliopistossa toteutettavassa tutkintouudistuksessa pitää ottaa huomioon opiskelijoiden näkökulma. AYY vaikuttaa uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen siten että opiskelijoiden reunaehdot otetaan huomioon. Tavoitteena on toimiva ja joustava tutkintorakenne, joka otetaan käyttöön 2013.AYY osallistuu aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti uuden tutkintorakenteen suunnitteluun Aalto-yliopiston työryhmissä sekä Aalto- että korkeakoulutasolla.JatkuvaKoko vuosi2150Tekniikan kandityöryhmä lähtenyt hyvin liikkeelle, Aaltotasolla AYY:n tavoitteet hyvin toteutuneet.AYY:n asettamien reunaehtojen noudattaminen tutkintouudistuksessa.LaukiaKoulutuspoliittinen sektori, halloped-vastaavat
3Teekkarijaoston alaiset toimikunnat kokoavat kiltatoimijoita ja toimivat vertaistukiryhminäTeekkarikylä ja kiltojen toiminta säilyy yhteisöä kehittävänä ja keskeisenä osana ylioppilaskunnan toimintaympäristöä.Teekkarijaoston alaiset toimikunnat kokoavat kiltatoimijoita yhteen ja järjestävät keskeistä teekkariyhteisötoimintaa.JatkuvaKoko vuosi2250Toimikunnat ovat kokoontuneet ja järjestävät perinteistä ohjelmaansa.tammijouluToimijoilta saatu palaute. PärnänenPärnänen, Tarhala
6Koulutuspoliittisen johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminenKoulutuspoliittisesta johtoryhmästä muodostuu aktiivinen keskustelufoorumi ja tärkeä viestintäkanava korkeakoulujen ja AYY:n keskustoimiston välillä. Korkeakoulukohtainen edunvalvontaorganisaatio on selkeä ja vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä tarvitsemansa tuen.Sovitaan toimintatavat ja ryhmän tarkoitus yhdessä halloped -vastaavien kanssa.Toiminnan käynnistyshelmi-toukokuu4330Kopojoryn rooli vielä jonkin verran hakusessa, mutta pyritään vakiinnuttamaan.Kopojoryn jäsenten osallistumisaktiivisuus ryhmän toimintaan ja heidän antamansa palaute kehityskeskusteluissa.LaukiaKoulutuspoliittinen sektori
1Varmistetaan edunvalvonnan toteutuminen Aallon uudessa organisaatiorakenteessaAallon uusi korkeakoulujako ja muut rakenteelliset uudistukset aiheuttavat muutoksia opiskelijoiden edunvalvonnan toteuttamisessa. Murrosvaiheessa on tärkeätä varmistaa opiskelijoiden edustus Aallon eri tasoilla toimivissa elimissä.Annetaan korkeakoulukohtaista edunvalvontavastuuta halloped –vastaaville ja kommunikoidaan Aallon suuntaan opiskelijaedustuksen tärkeydestä. Koulutetaan hallopedeja, jotta he voivat ottaa paikkansa paikallisessa edunvalvonnassa.JatkuvaHelmikuu3350Opiskelijat hyvin edustettuina Aallossa, epävirallisten kartoitus meneillään.Uusien opiskelijaedustuspaikkojen määrä korkeakoulujen hallintoelimissäLaukiaEdunvalvontasektori
2Luodaan tehokkaat kommunikaatiokanavat edunvalvontaorganisaatiolleEdunvalvontaorganisaation monimutkaistuessa kehitetään viestintäkanavia ja -prosesseja siten että olennainen tieto saavuttaa toimijat organisaation eri tasoilla.Selvitetään ja kokeillaan erilaisia toimintatapoja ja viestintäkanavia, joista parhaaksi koetut vakinaistetaan osaksi AYY:n toimintatapoja. Edunvalvontasektorin koordinointi annetaan hallituksessa yhden henkilön vastuulle, jotta poikkileikkaavia teemoja saadaan käsiteltyä tehokkaammin ja edunvalvonnan kokonaiskuva selkiytyisi.Toiminnan käynnistysKevät3340Edunvalvontapalaverit toimivat vaihtelevasti, viestintä korkeakouluihin toimii OK.Organisaation eri tasojen välisen viestinnän määrä ja laatu.LaukiaEdunvalvontasektori
1OpintotukiuudistusOpiskelijat saavat selkeää tietoa siitä, miten opintotuen muutokset vaikuttavat heidän omaan tilanteeseensa ja pystyvät suunnittelemaan opintojaan sen mukaisesti. Muutokset toteutetaan hallitusti, niin että opiskelijat eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin. Seurataan elokuussa voimaan tulevan opintotukiuudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa. Tavataan Aallon opintotuen virkamiehiä, osallistutaan opintotukilautakunnan kokouksiin ja pidetään lautakunnan opiskelijajäsenet kartalla uudistuksesta. Opintotukeen kiinnitetään erityistä huomiota tutor-koulutuksessa, koska uudistukset koskevat syksyllä 2011 aloittavia opiskelijoita alusta asti. Opintotuen uudistuksesta laaditaan näkyvä ja helppotajuinen juliste- tai muu kampanja ennen lakiuudistuksen astumista voimaan 1.8.2011. Varaudutaan lisääntyneisiin yhteydenottoihin opintotukeen liittyen.JatkuvaKoko vuosi3140Viestintä aloitettu. Huomioitu erityisesti tutor-koulutuksissa. Lisää tiedotusta jäsenille tulossa kesän ja syksyn aikana. Julisteet levitykseen syksyllä.Opintotuen edistymisen seuranta (lokakuu 2012)Lähteenaho, SeppäläSosiaalipoliittinen sektori, tarvittaessa muu edunvalvontasektori
3Edistetään Aallossa kotikansainvälistymisen tunnustamista osana tutkintoaEdistetään mielekkäiden kansainvälistymisopintojen luomista sekä opiskelijoiden muun kansainvälistymistä tukevan toiminnan tunnustamista osana kansainvälistymisopintoja.Jatketaan kotikansainvälistymisstrategian suunnittelua yhteistyössä Aallon kanssa.JatkuvaMaaliskuu - Joulukuu3250Hanna jatkuvasti työstää tätä Leena Plym-Rissasen kanssa. Asia etenee kovaa vauhtia!-SauliPeltokallio, Sauli, kopo-sektori
1Uusien opiskelijoiden vastaanottoPitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille sujuva ja mutkaton opiskelujen aloitus sekä lämmin vastaanotto osaksi Aalto-yhteisöä. Vuoden painopisteenä on ylioppilaskunnan roolin ja tavoitteiden selkiyttäminen uusia opiskelijoita koskevissa asioissa yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa sekä tutoroinnin käytäntöjen vakiinnuttaminen ja toiminnan laadun arviointi.Osallistutaan omalta osaltamme aktiivisesti uusien opiskelijoiden vastaanoton, alkusyksyn majoituksen, orientaatioiden, ensimmäisen opiskeluvuoden sekä tutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestetään yhteiset Aalto-fuksiaiset joko itsenäisenä tapahtumana tai osana olemassa olevaa tapahtumaa. Osallistutaan Aalto First Year Experience ?työryhmän toimintaan. Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja lukuvuoden alun käytäntöihin. Resurssien salliessa tuotetaan AYY?video uusille opiskelijoille. Tehdään kaikille aaltolaisille yhteinen uuden opiskelijan opas. Järjestetään palautepaneeli uusille opiskelijoille. Pohditaan kansainvälisten opiskelijoiden vastaanoton kokonaisuutta. Aloitetaan tunnustelut Kampusriehan ja Mursumessujen mahdollisesta yhdistämisestä yhteiseksi Aalto-tason tapahtumaksi.JatkuvaKoko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu1140Asiaa pohdittu ja valmisteltu Aavassa ja AFYE-työryhmässä. Etenee hyvin. Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palauteLähteenaho, SeppäläKoko AYY tavalla tai toisella
2Parannetaan tutorointiaKs. kohta 8.1.Jalkautetaan vuonna 2010 aloitettu tutorointiuudistus yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa. Osallistutaan kaikille yhteisen tutor-koulutuksen järjestämiseen. Tuetaan korkeakouluja ja erityisasemayhdistyksiä tutoreiden rekrytoinnissa. Tuotetaan tarvittaessa opas tutoreille. Järjestetään kaikille tutoreille tukitoimintaa ja virkistystapahtumia. Kerätään tutoroinnista palautetta sekä tutoreilta että uusilta opiskelijoilta ja käsitellään palaute yhdessä yliopiston kanssa. Seurataan, arvioidaan ja kehitetään tekniikan alan kv-tutorointiuudistusta.JatkuvaKoko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu1140Pilotoitu kesällä 2010 suunniteltua koulutusmallia tekniikan ja kauppatieteen tutoreille. Tekniikan alan koulutuksista saatiin hyvää palautetta.Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palauteLähteenaho, SeppäläKoko AYY tavalla tai toisella
1Vaikutetaan opiskelijoiden toimeentuloasioihinOpiskelijoiden toimeentulolla on keskeinen vaikutus opiskelijoiden opiskelukykyyn ja opiskeluun käytettävissä olevan ajan määrään. Ajetaan aktiivisesti opintotuen linjapaperin tavoitteita.Seurataan valtakunnallisen opintotuen rakenteellisen kehittämisen edistymistä. Pyritään parantamaan opiskelijoiden toimeentuloa yhdessä SYL:n kanssa. Yliopiston opintotukitoimielimissä sekä yleisesti painotetaan opiskelijanäkökulmaa ja tutkintojen rakenteellisia ongelmia.JatkuvaKoko vuosi3350Keskitytty opintotukiuudistukseen. Osallistuttu opintotukilautakunnan kaikkiin kokouksiin. Hallitusohjelmavaikuttamisesta raportoitu muualla. Eduskuntavaalien jälkeen neuvoteltu hallitusohjelma, opintotukilautakunnan päätöksetLähteenaho, SeppäläSosiaalipoliittinen sektori
8Hankitaan sähköinen tilavarausjärjestelmäKertavuokrattavien tilojen varausten kuormittavuus laskee huomattavasti.Kartoitetaan tarpeet ja palveluntarjoajat. Selvitään mahdollisuutta integroida järjestelmä yliopiston tilavarausjärjestelmän kanssa. Hankitaan järjestelmä ja otetaan se käyttöön.ProjektiKartoitus kevät 2011, käyttöönotto syksy 20112225yritetään saada järjestelmä koekäyttöönhankittu / ei hankittuMattilaJärjestösektori, IT-sektori, Palvelupisteet
1Luodaan sisäisen viestinnän uudet käytännötAYY:n toimijat saavat ja jakavat organisaation sisällä tietoa tasa-arvoisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.Rakennetaan ja otetaan käyttöön intranet-järjestelmä. Tehdään sisäisen viestinnän ohjeistus ja koulutetaan AYY:n toimijat käyttämään sisäisen viestinnän välineitä ja toimimaan ohjeistusten mukaisesti. Lisäksi tehdään erillinen kriisiviestinnän ohjeistus. Luodaan visuaalinen malli organisaation rakenteesta toimijaryhmien mukaan. Valvotaan sisäisen viestinnän käytäntöjen toteutumista ja annetaan niistä palautetta. Projektikevät 2011-kesä1225intran tekninen toteutus on siirtynyt, touko-kesäkuussaOnko intra käytössä. Onko uusia käytäntöjä + kokemukset niistä.MattilaGranroth, Tiedottaja, Jylhä, Haile, Hanson/AD
4Opetukseen liittyvien palautekäytäntöjen kehittäminenOpetuksesta annettavan palautteen tulisi olla huipulle tähtäävässä yliopistossa ensiarvoisen tärkeässä asemassa opetuksen laatua kehitettäessä. Palautetta analysoimalla voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, löytää parhaita opettajia ja toisaalta paikantaa myös ne kurssit, joissa on vielä parannettavaa. AYY:n tavoitteena on tuoda aktiivisesti esille palautejärjestelmien tärkeys ja olla ratkaisukeskeisenä keskustelijana palautejärjestelmiä kehitettäessä.Tapaamisissa opetuksesta vastaavan vararehtorin sekä muiden akateemisten johtajien kanssa nostetaan säännöllisesti esiin palautejärjestelmien tärkeys opetuksen jatkuvassa arvioinnissa. AYY esittää oman mallinsa opetuksesta kerättävän jatkuvan palautteen järjestelmän kehityksen pohjaksi.JatkuvaKoko vuosi3230Palautejärjestelmistä on keskusteltu akateemisten asioiden vararehtorin kanssa ja tavoitteet AYY:llä ja Aallolla on sama. Syksyllä tapahtuu enemmän.eloUusi palautejärjestelmä, josta saadaan riittävä määrä tietoa kursseista riittävän laajalla otannalla opetuksen kehittämiseksi.KarkolaKoulutuspoliittinen sektori
1Järjestetään edustajistovaalitEdustajistovaaleissa valitaan uusi edustajisto ja varajäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle reilusti. Vaaleissa äänestäminen on yksittäisen jäsenen näkökulmasta mutkatonta. Uusi edustajisto aloittaa toimintansa intoa puhkuen ja osaavasti.Valmistetaan vaalijärjestys. Perustetaan vaaleja varten verkkosivu, jolla ehdokkaat voivat esitellä itseään. Järjestetään sähköiset edustajistovaalit. Järjestetään vaalivalvojaiset ja viestitään edustajistovaalien tuloksista. Järjestetään edustajistokoulutus.Projektivaalijärjestys helmi-maaliskuu, vaalien valmistelu maalis-lokakuu, edustajistovaalit ja tulokset lokakuu, uuden edustajiston koulutus marraskuu2225Edustajistovaalijärjestelyt etenevät aikataulussa. Kalustohankintatilaukset tehty ja KVL haku käynnissä.tehty/ei tehty. Negatiivisessa mielessä valitukset vaalilautakunnalle.MäkeläMäkelä, sääntötoimikunta, edustajiston puheenjohtajisto
9Järjestetään yhdistyksille koulutustaYhdistykset ovat tietoisia yhdistyksiä koskevista vaatimuksista ja palveluista.Järjestetään yhdistyskoulutuksia. Opastetaan ayy.fi:n yhdistysprofiilien luomisessa ja päivittämisessä.ProjektiHelmikuu 2011, joulukuu 20111225JV-kurssi järjestettiin viikolla 14 (36 osallistujaa). EA-kurssi tulossa syksyllä.on / ei ole koulutuksia, kävijämäärät, palautePalonenJärjestösektori, Sauli
2Tehdään viestintästrategia ja viestinnän työkalupakkiAYY:n viestintä on suunnitelmallista ja AYY:n arvoja tukevaa.Tehdään viestintästrategia, joka pohjaa AYY:n kokonaisstrategiaan sekä arvoihin. Strategian pariksi tehdään toteuttamissuunnitelma, jossa kuvataan tällä hetkellä parhaat työkalut ja käytännöt viestintästrategian toteuttamiseksi.Projektikesä-syksy210Onko strategia valmis ja otettu käyttöönMattilaTiedottaja, Mattila
1Valmistellaan SELL 2012-kilpailujaAloitetaan järjestelyt SELL-kilpailuja 2012 varten.Aloitetaan kilpailujen järjestelyt yhdessä valitun pääsihteerin kanssa. Varmistetaan SELL-2012 kilpailujen rahoitus, sekä logistiikka. Aloitetaan kilpailujen markkinointiProjektiHelmikuu 2011 alkaen.3225Rekrytty pääsihteeri. Valittu järjestelytoimikunta. Autetaan pääsihteeriä tarpeen mukaan jatkuvasti. Järjestelyt lähteneet todella aktiivisesti käyntiin. Lähdetään edustamaan Aaltoa Kaunasiin (Liettua) SELL 2011 -kilpailuihin toukokuussa. -SarkkulaAaltoUS, SELL-pääsihteeri, Peltokallio
3Kehitetään liikuntatutortoimintaaKehitetään liikuntatutortoimintaa olennaiseksi osaksi uusien opiskelijoiden vastaanottoa, sekä liikuntapalveluiden saatavuuden helpottamiseksi.Rekrytoidaan ja koulutetaan liikuntatutorit tukemaan uusia opiskelijoita liikunnan saralla, sekä toimimaan osana laajempaa liikuntatapahtumien järjestämisdelegaatiota.JatkuvaIdeointi aloitetaan helmikuun lopulla OLL:n koulutuksen jälkeen, josta kerätään ideoita2230Rekrytointi tehty. Koulutukset suunniteltu. Koulutukset vielä pitämättä ja varsinainen toiminta alkaa kun UO:t tulevat. Syksyllä kirjoitetaan raportti ensi vuotta varten.jouluUusilta opiskelijoilta kerätään palautetta tutoroinnin onnistumisesta.PeltokallioLiikuntasektori, tutorvastaavat
1Vaikutetaan kansallisesti liikunta-asioissaVaikutetaan kansallisesti liikunta-asioissa Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) kautta.Osallistutaan OLL:n järjestämiin sektoritapaamisiin ja koulutuksiin, sekä tuodaan esiin AYY:n näkökanta kansallisesti merkittävissä liikunta-asioissa. Vaikutetaan aktiivisesti liittokokouksessa.JatkuvaTammikuu-Joulukuu3230Osallistuttu sektori- ja kehitystapaamisiin kevään aikana. Vastataan aktiivisesti mahdollisiin lausuntopyyntöihin (2011 ei vielä yhtään). Osallistutaan liittokokoukseen Marraskuussa ja sektoritapaamisiin.-PeltokallioLiikuntasektori, hallitus
1OpiskelukykyhankeHankkeen tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen, opiskelijoiden integroitumisen edistäminen, opiskelijoiden osallistamisen vahvistaminen ja opiskelijoiden järjestötoiminnan edistäminen. Projektin tarkoituksena on tuottaa opiskelukykyä edistäviä rakenteita ja toimintatapoja.Osallistutaan yhteistyökumppanina SYL-vetoisen ESR-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen edetessä linjataan AYY:n tärkeimmät tavoitteet ja mieluisimmat toteutustavat. AYY on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen ns. b-kustannuksilla, eli tietyllä määrällä työtunteja.Projekti (jatkuva)Koko vuosi1230Kevät keskitytty tilanteen ja tarpeiden kartoittamiseen. Syksylle tulossa työpajoja.Aloitettujen pysyvään muutokseen tähtäävien kehitysprojektien määräLähteenaho, SeppäläEdunvalvontasektori, muut sektorit
1Annetaan opiskelijoille oikeusturvaneuvontaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissäAalto-yliopistossa ei rikota opiskelijoiden oikeusturvaa.AYY:n nettisivuille luodaan kanava, jonka kautta oikeusturvaneuvontaa kaipaavat opiskelijat voivat lähestyä ylioppilaskunnan toimijoita helposti ja niin, että kysymys tavoittaa nopeasti oikean henkilön. Opiskelijoiden asema turvataan konsultoimalla oikeusturvakysymyksissä. Konsultoinnin lisäksi voidaan tarvittaessa toimia opiskelijoiden tukihenkilöinä, jotta he saavat tietoa ja tukea asiansa edistämiseen.JatkuvaKoko vuosi3225Jatkuva. Isotalo: 13.4. mennessä 2 isompaa casea hoidettu, 2 kesken. Lähteenaho: 11.5. mennessä 2 isompaa casea kesken. Pieniä hoidettu.Kaikkiin oikeusturvaan liittyviin avunpyyntöihin vastataan rakentavasti. Seurataan myös kuinka suuri osa oikeusturvayhteydenotoista johtaa hyväksyttävään ratkaisuun.IsotaloIsotalo, Lähteenaho
1Otetaan käyttöön vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja valitaan vapaaehtoisluottamushenkilöVapaaehtoiset ovat AYY:n toiminnan sydän. Vapaaehtoistoimijat ovat oma, ihana osansa AYY:n toimijayhteisöä, ja heidän toimintaansa arvostetaan. Vapaaehtoistoimijat tuntevat vastuunsa ja oikeutensa. Toimiminen vapaaehtoistoimijana AYY:ssä on mutkatonta ja motivoivaa.Viimeistellään vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja aletaan toteuttaa niitä. Valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö ja perehdytetään hänet tehtäviinsä.ProjektiKevät3125Peilattu suunniteltuja vapaaehtoisuuden pelisääntöjä nykytilanteeseen. huhtieloTehty / Ei tehtyPalonenPalonen, Kangas, Tarhala, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö
2Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita sekä hallitusta ja työntekijöitä vapaaehtoistoiminnasta ja -toimijoistaVapaaehtoistoimijat pystyvät toimimaan tuloksellisesti ylioppilaskunnassa, tuntevat sen rakenteen ja toiminnan. Hallituksella ja työntekijöillä on kuva ylioppilaskunnan vapaaehtoiskentästä, heidän tehtävistä ja asemasta.Järjestetään vapaaehtoisuuden pelisäännöistä tutustumis- sekä koulutustilaisuuksia virkistäytymistilaisuuksien yhteyteen ja erikseen.ProjektiKevät3230Vapaaehtoisia koulutettu.tammisyysSaatu palaute koulutetuiltaPalonenPalonen, Tarhala, Kangas, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö
3Kartoitetaan olemassa olevat yhdistystilat ja etsitään uusiaKaikki yhdistystiloiksi sopivat tilat ovat yhdistyksien ja jäsenistön käytössä. Mahdolliset uudet tilat on otettu käyttöön. Uudisrakennushankkeissa yhdistystilojen riittävyys on otettu huomioon.Käydään läpi olemassa olevat tilat ja niiden käyttöaste. Käydään läpi KY:ltä periytyneet tilat ja otetaan yhdistyksille sopivat tilat käyttöön. Huomioidaan kaikkien tilojen kohdalla niiden sopivuus kertavuokrattaviksi tiloiksi. Uudisrakennushankkeita suunniteltaessa ollaan aktiivisesti mukana.ProjektiKevät 2011 kartoitus, syksy 2011 käyttöönotto2325Kartoitettu Helsingin kiinteistöjen potentiaaliset tilatuusia tiloja yhdistyskäytössäPalonenPalonen, Mattila, Koskinen, Kiinteistöasiat
3Kehitetään yhteistoimintaa ystävyysylioppilaskuntien kanssaAYY:n ja Tsinghuan ylioppilaskunnan yhteys vakiintuu. AYY tukee Aaltoa Tongji on Tracks -delegaation vastaanottamisessa.Selvitetään rahoitukset. Jatketaan yhteydenpitoa Tsinghuan ylioppilaskuntaan. Selvitetään mahdollisuus heidän vierailuunsa Suomessa ja toteutetaan se. Rekrytoidaan vapaaehtoisia Tongjilaisten vastaanottajiksi ja koordinoidaan heidän toimintaansa.Jatkuva / Projektijatkuva; vierailut helmi-kesäkuu3230Tongjilaiset saapuvat 10-19.5. Ohjelmaa suunniteltu osittain AYY:n toimesta. Tsinghuan yo-kunta kutsuttu vierailulle kesällä. Chalmersin yo-kunnan kanssa lähes kokonaan sovittu tapaamisesta Göteborgissa. Mietitty myös neljättä vaihtoehtoa, jos Tsinghualaiset eivät tule vierailemaan.-PeltokallioPeltokallio, Sauli, Hyrkkö, Saastamoinen
5Solmitaan ja ylläpidetään yhteistyökumppanuuksia sekä muita sopimuksia yritysten kanssaTavoitteena on saada aikaan molempia sopimusosapuolia hyödyttäviä sopimuskokonaisuuksia.Otetaan kontakteja yrityksiin, solmitaan sopimuksia ja ylläpidetään asiakassuhteita.Toiminnan käynnistysJatkuvaa2235Etenee.Solmittujen yhteistyökumppanuuksien määrä sekä osapuolten tyytyväisyys.SaastamoinenYrityssuhdesektori
4Kehitetään kv-tutorointiaYhtenäistetään kv-tutorointia ylioppilaskunnan sisällä ja selkeytetään toimintaa.Järjestetään workshop aiheesta. Koulutetaan tutoreja.ProjektiKevät - alkusyksy2240Workshop pidetty. Yhteinen koulutus pidetään kaikille Aallon kv-tutoreille toukokuussa.Palautetta opiskelijoilta.PeltokallioSeppälä, Wallenius, Sauli
10Kannustetaan yhdistyksiä aaltolaisuuteen ja tuetaan niitä siinäValtaosa uusista yhdistyksistä on poikkitieteellisiä ja olemassa olevat samankaltaiset yhdistykset voivat yhdistyä helposti. Luodaan ohjeistus yhdistysten yhdistymisprosessista. Uusia yhdistyksiä perustettaessa kannustetaan poikkitieteellisyyteen ilman painostusta.JatkuvaJatkuva, ohjeistus kesä 20114325Hyvin passiivisesti, mutta koko ajan taustallatammijouluuusien yhdistysten aaltolaisuusPalonenJärjestösektori
7Kannustetaan AYY:n lähellä toimivia yhdistyksiä liittymään AYY:n yhdistysluetteloonKaikki AYY:n piirissä toimivat yhdistykset ovat yhdistysluettelossa.Kartoitetaan karanneet lampaat ja heidän tarpeensa. Paimennetaan eksyneet lammasyksilöt takaisin laumaan ja annetaan kaikkien lampaiden laiduntaa kohtuullisen vapaasti.JatkuvaKartoitus kevät 2011, toimenpiteet jatkuva2225Toiminta-avustushaun myötä ollaan saatu kasvatettua yhdistysten määrää yhdistysluettelossa. Muutamat lampaat ovat vielä eksyksissä.yhdistysten määrä yhdistysluettelossaPaimen-PalonenMuut järjestösektorin opetuslapset
4Ylläpidetään ja kehitetään vuokratilojaTilat pysyvät vuokrakelpoisina ja varustelutaso kohenee.Tarkistetaan tilojen kunto säännöllisesti. Kartoitetaan tilojen varustelu. Täydennetään tilojen varustelua tarvittaessa. Päivitetään tilojen vuokrasopimukset ja varustelistat. Perustetaan tilatyöryhmä.JatkuvaJatkuva. Kesä 2011 tilojen kehitysprojekti4225Jatkuva, kesällä isomminPalautteet tarkistuslistoissaPalonenPalonen, tilasivari, tilatyöryhmä
1Kartoitetaan ja arvioidaan edustus kansainvälisissä verkostoissa.Tiedetään hyödyllisimmät verkostot, joihin kannattaa osallistua. Kartoitetaan myös mahdolliset kyltereiden ja taikkilaisten kansainväliset verkostot, joihin kannattaa osallistua. Tiedetään myös kenen hallituksesta tai erityisasemayhdistyksistä kannattaa mihinkin tapahtumaan osallistua.Tutkitaan aiempien vuosien matkaraportit. Selvitetään mahdollisia rahoituksia Aallon puolelta. Selvitetään kyltereiden ja taikkilaisten avulla mahdollisia uusia verkostoja.ProjektiMaaliskuu -2350Kartoitettu olemassaolevat verkostot ja vuoden 2011 konferenssit. Päätetty lähtijät lähes kaikkiin seminaareihin. Jokaisen tapaamisen seminaarin jälkeen arvioitu kriittisesti kannattaako tänne tulevina vuosina edustajaa lähettää.joulu-PeltokallioPeltokallio, Sauli
1Tehdään hallitusohjelma ja seurataan sen toteutumistaHallituksen ja työntekijöiden toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan apuna on huolellisesti toteutettu, kattava, käytännöllinen, tavoitteellinen ja realistinen hallitusohjelma (toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma), jonka avulla voidaan myös raportoida edustajistolle. Hallitusohjelman avulla hallituksen ja työntekijöiden resurssit kohdentuvat parhaiten toimintasuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi.Järjestetään ideointityöpaja ja hallitusohjelmamökki keskustoimiston väelle. Laaditaan dokumentti vuoden 2011 aikana toteutettavista tai aloitettavista asioista ja priorisoidaan eri kirjaukset. Luodaan helppokäyttöinen seurantatyökalu sekä kaunis visuaalinen esitys hallitusohjelmasta. Dokumentoidaan hallitusohjelmantekoprosessi. Seurataan hallitusohjelman toimivuutta ja edistymistä.Projektiprosessi tammi-helmikuu, dokumentointi & arviointi kesäkuu, seuranta vuosineljänneksittäin2250Valmis: Hallitusohjelma "Kädet ilmaan 2011 - Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista" ja visualisointi. Kesken: seurantatyökalu. Tulossa: Toimiston kolmasosavuosikatsaus, hallitusohjelmaprosessin dokumentointi.laadittu hallitusohjelma, jota päivitetään ja seurataan vuoden aikanaHyrkkö (seuranta), Poikolainen (prosessi)Hallitus, asiainhoitajisto
2Ajetaan vaihto-opintojen ja kansainvälisen harjoittelun helpompaa sisällyttämistä tutkintoihinSaavutetaan edistystä vaihto-opintojen ja kv-harjoittelun helpommassa sisällyttämisessä tutkintoon.Kartoitetaan tilanne eri kouluissa. Pidetään esillä hyviä käytäntöjä, kuten vaihto-opintojen automaattista sisällyttämistä tutkintoon erillisenä sivuainekokonaisuutena, sekä tämän vaikutusta opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen.JatkuvaMaaliskuu - Joulukuu4225Muuttuuko sisällyttäminen mihinkään? Kyllä / ei?PeltokallioPeltokallio, Sauli, kopo-sektori
2Edistetään ylioppilaskunnan kantoja kansainvälisissä järjestöissä ja haetaan vaikutteita ja tietoaSaadaan ylioppilaskunnan tavoitteita ja kantoja esille kansainvälisesti. Tuodaan parhaimmat käytännöt maailmalta ylioppilaskunnan toimintaan.Osallistutaan kaikkiin olennaisiin seminaareihin vuoden aikana. Viedään niihin ylioppilaskunnan kantoja ja tuodaan sieltä parhaimmat käytännöt AYY:lle.JatkuvaMaaliskuu - Joulukuu1225Osallistuttu SUNTU sekä BALTECH -seminaareihin. Viety sinne AYY:n kuulumiset, sekä tuotu sieltä käyttökelpoisia ideoita AYY:n käyttöön. Tulossa vielä vuoden 2011 aikana ACA, SEFI sekä SUNTU -seminaarit. Toiseen BALTECHn seminaariin tuskin ketään meistä lähtee, sillä Aalto irtautumassa ko. verkostosta.joulu-PeltokallioPeltokallio, Sauli, koulutuspoliittinen sektori
3Tuetaan KV-opiskelijoiden osallistumista liikuntaanTuetaan ja pyritään lisäämään KV-opiskelijoiden osallistumista yliopistoliikuntaan ja liikuntatapahtumiin.Välitetään tietoa liikkumismahdollisuuksista Aallossa. Puretaan syksyllä 2010 toteutettu KV-opiskelijoiden liikuntapalvelukysely ja siirretään siitä saatu informaatio käytäntöön. Toimitaan osana KV-opiskelijoiden vastaanottoa esimerkiksi KV-orientaatiossa. Panostetaan kolmikielisyyteen kaikkien liikuntatapahtumien mainostamisessa sekä autetaan yhdistyksiä toteuttamaan kolmikielisyyttä.JatkuvaTammikuu-Joulukuu330Ei vielä mitään suunniteltua toimintaa tämän edistämiseksi. Tottakai kaikki Aalto-Liikkeen järjestämät tapahtumat mahdollisia myös ulkkareille ja kehoitettu kaikkia yhdistyksiä avaamaan toimintaansa ulkkareille.-PeltokallioPeltokallio, Sauli, Sarkkula, Liikuntajaosto
1Järjestetään yhteisöllisiä tapahtumia yhdistys- ja yhteisölähtöisestiJäsenet löytävät ylioppilaskunnan piiristä mielekästä vapaa-ajan toimintaa, tuntevat kuuluvansa osaksi ylioppilaskuntaa ja kohtaavat toisiaan poikkitieteellisesti. Ylioppilaskunnan piirissä toimivilla yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa ja näkyä laajemmin, sekä toimia lähellä ylioppilaskunnan ydintoimintoja. Suunnitellaan toimintasuunnitelma ja järjestetään yhteisöllisiä tapahtumia, mahdollistetaan ennakkoluulotonta yhteistyötä yhteisötoimintaan yhdistysten, yliopiston ja ulkopuolisten kanssa.Projekti toisensa peräänKoko vuosi1250Useita uusia tapahtumia järjestetty. Vuosi suunniteltu.tammijouluToteutuneiden projektien määrä, projekteista saatu palauteKangasYhteisösektori
5Pidetään esillä kv-opiskelijoiden työllistymiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisumalleja niihin.KV-opiskelijoiden työllistyminen paranee, ja tätä kautta useampi kv-opiskelija jää valmistuttuaan Suomeen.Kerätään ideoita International degree student committeen avulla sekä toteutetaan heidän ideointinsa perusteella toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.JatkuvaHelmikuu - Joulukuu3340Tutkarikomitea pohtii asiaa, ja järjestää mm. excuja asian parantamiseksi. AKAVA:n edustajat tulossa puhumaan työllistymismahdollisuuksista toukokuussa. Nostettu asiaa esille aina silloin tällöin tavatessa Aallon kv-henkilöstöä.-PeltokallioPeltokallio, Sauli, IDSC
8Tuetaan kansainvälistä yhdistystoimintaa AallossaYhdistystoiminnasta tulee aktiivista sekä mahdollisimman monipuolista. Kaikki kv-opiskelijat löytävät itselleen jotain hyödyllistä.Käynnistetään ESN, Tuetaan BEST:in ja ISA:n toimintaa tarpeen mukaan, IDSCJatkuvaHelmikuu - Joulukuu4425Koulutettu yhdistyksiä kansainvälisyyteen liittyen.-PeltokallioPeltokallio, Sauli
1Toimitaan yhteistyössä AaltoUS:n kanssaUrheiluyhdistysten tuen sujuvoittaminen.Autetaan AaltoUS:ää jakamaan urheiluyhdistyksille toiminta-avustuksia. Tuetaan ja koulutetaan urheiluyhdistyksiä. Palloilusarjat?JatkuvaJatkuva2225AYY:n hallituksen liikuntavastaava myös AaltoUS:n hallituksessa. AaltoUS:n toiminnanjohtaja myös AYY:n liikunta-asiantuntija, joten yhteistyö on hyvin taattua. Tullaan pohtimaan AaltoUS:n tulevaisuutta suhteessa UniSportiin sekä AYY:hyn. Autetaan SELL2012 kisojen järkkäilyissä mm. tilojen avulla.-SarkkulaSarkkula, järjestösektori, Peltokallio
1Laaditaan helppo ja toteuttamiskelpoinen ympäristöohjelmaAYY on tiedostava, ekologinen ja eeppisesti kestävä ylioppilaskunta. Ympäristönäkökulma huomioidaan omassa toiminnassa ja yhdistyksiä kannustetaan toimimaan samoin.Arvojen pohjalta laaditaan AYY:n toimistoille ympäristöohjelma pohjautuen esim. Green Office tai vastaaviin yleisesti hyväksyttyihin järjestelyihin. Tätä ohjelmaa ja siinä neuvontaa voidaan jakaa myös yhdistysten käyttöön.ProjektiKesäkuu340Tavattu Aallon ympäristöihmisiä, SYL ympäristötapaaminen tulossaLaadittu / ei laadittu ympäristöohjelmaPoikolainenPoikolainen
1Vaalitaan ja hyödynnetään suhteita erityisasemayhdistyksiinLäheiset ja aktiiviset suhteet erityisasemayhdistyksiin muodostavat monimuotoisen AYY:n selkärangan. Läheinen yhteys mahdollistaa jäsenten ja erityisasemayhdistysten paremman huomioimisen.Tärkeimpänä yhteistyömuotona hyödynnetään kaikkien erityisasemayhdistysten puheenjohtajista muodostuvaa Neuvostoa. Neuvosto jatkuvasti vuoden aikana toimii tapaamisten, sähköpostin ja muiden epävirallisten kanavien kautta. Lisäksi erityisasemayhdistyksille järjestetään hallituskummi, jonka tarkoituksena on muodostaa syvempi suhde omaan kummiyhdistykseensä ja sitä kautta tuoda ylioppilaskuntaa lähemmäs erityisasemayhdistysten toimijoita ja jäseniä. Probban tarpeita kartoitetaan myös filiaalivierailujen avulla.JatkuvaJatkuva2140Neuvosto toimii säännöllisesti ja jouhevastiErityisasemayhdistysten arvio AYY:n ja yhdistyksen välisen suhteen toiminnastaPoikolainenPoikolainen, hallitus
13Kannustetaan yhdistyksiä kansainvälisyyteen ja kolmikielisyyteenYhdistykset pyrkivät kolmikielisyyteen ja kansainvälistyvätNäytetään esimerkkiä kaikessa toiminnassa. Koulutetaan yhdistyksiä. Seurataan ja kommentoidaan heidän toimintaansa.JatkuvaJatkuva2225Koulutettu yhdistyksiä kolmikielisyyteen liittyen.-SauliJärjestösektori, Kv-sektori
1Tehdään napakka ja AYY:n näköinen strategia ja sille toimeenpanosuunnitelmaVuoden 2010 aikana AYY:lle luotiin sen toiminnan tarkoitus ja arvot. Näiden toiminnan perusteiden lisäksi AYY tarvitsee konkreettisempaa suuntaa siihen, miten sen toiminnan tarkoitusta toteutetaan. Tämän toteuttamiseksi tehokkaalla ja joustavalla tavalla on ylioppilaskunnan luotava itselleen strategia toiminnan ohjaamiseksi parhaiten toiminnan tarkoitusta tukevaan suuntaan.Strategia laaditaan erillisen strategiaprosessin kautta, jonka ohjausvastuu on hallituksen varapuheenjohtajalla. Tarkempi projektisuunnitelma laaditaan projektin aluksi.ProjektiMaalis-toukokuu1120Kick-off tulossa parin viikon sisäänhelmijouluLaadittu ja hyväksytty strategiaPoikolainenhallitus, asiantuntijat, edustajisto, koko yhteisö
1Osallistutaan läheisten työmarkkinajärjestöjen opiskelijatoimintaan sekä seurataan työelämäkeskusteluaTyömarkkinajärjestöt ovat suuria toimijoita alallaan. Akavalaisista järjestöistä AYY:tä eniten koskettavat TEK ja SEFE ovat suurimpien joukossa osittain johtuen myös niiden aktiivisesta opiskelijajäsenistöstä ja näiden etuja palvelemaan järjestetyistä toimielimistä, joihin sekä teekkari- että kylteriyhdistykset eri paikkakunnilla ovat kutsuttuja. Näiden yhdistysten kautta on mahdollista viedä omia työelämäasioita eteenpäin tarpeen vaatiessa. Vielä rakennusvaiheessa olevalle ylioppilaskunnalle on helpointa toteuttaa työelämäasioita laajempien toimielimien kautta. Aktiivisen läsnäolon lisäksi seurataan opiskelijoita koskevaa työurakeskustelua mediassa ja SYL-tasolla. Reagoidaan tarvittaessa. Pidetään AYY:n linjojen mukaista näkökulmaa esillä sopivissa yhteyksissä.  JatkuvaJatkuva3330Lähes kaikissa TEK:n tapahtumissa on käyty, aktiivinen yhteys valtuustoon, vaikuttaminen TEK:n hallitusohjelmaanOsallistumisaste tapahtumiinPoikolainen, SaastamoinenPoikolainen, Saastamoinen, koulutuspoliittinen sektori
1Viestitään medialle, kun AYY:n piirissä tapahtuu yhteisöä, lähiympäristöä ja yhteiskuntaa kiinnostavia asioitaAYY:n ääni kuuluu myös mediassa silloin kun se on relevanttia. Pyritään muokkaamaan AYY:n julkisuuskuvaa sen arvojen mukaiseksi.Ylläpidetään kontakteja mediaan. Autetaan sektoreita tunnistamaan tiedotuskynnyksen ylittävät tapahtumat tai asiat riittävän ajoissa. Tiedotetaan mediaa tarkoituksenmukaisesti.Jatkuvajatkuvaa, tarpeen mukaan4225Mantan lakitus, median yhteystietoja päivitettyLähetetyt mediatiedotteet ja julkaistut jutut (aiheet, käsittelytapa, jne.)TiedottajaTiedottaja
1Asukkaiden vastuutaho joka kiinteistöönJokaisessa AYY:n asuinkohteessa on asukasneuvosto, asukkaiden vastuuhenkilö tai linnanisäntä.Viestitään asukkaiden vastuutahon tehtävästä asukkaille ja pidetään talokokous kohteissa, joissa vastuutahoa ei ole.Toiminnan käynnistysMaalis-touko2250Selvitetty, mistä puuttuu.Vastuutahottomien kohteiden määrän laskuKoskinenAsumissektori
1Halloped-vastaavien tehtävien selkeyttäminen osana edunvalvontaorganisaatiotaHalloped -vastaavien roolin rakentaminen tärkeäksi osaksi edunvalvontaorganisaatiota.Sovitaan halloped-vastaavien kanssa vastuunjaosta ja viestinnästä.Toiminnan käynnistyshelmi-maaliskuu3250Halloped-vastaavat saaneet korkeakoulukohtaista vastuuta, rooleja täytyy selvittää lisää.Halloped-vastaavien palautekeskustelun tulokset vuoden lopussa.LaukiaKoposektori, halloped -vastaavat
5Kehitetään liikunnan jäsenetuja AYY:n jäsenillePyritään kehittämään liikunnan jäsenetuja kaikille AYY:n jäsenille.Ylläpidetään yhteistyötä jo olevien yhteistyökumppaneiden kanssa ja tiedotetaan olemassa olevista jäseneduista. Etsitään aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja etuja AYY:n jäsenistölle.JatkuvaTammikuu-Joulukuu44PoistettuEi tehdä tänä vuonna.-SaastamoinenLiikuntasektori, Liikuntajaosto, Yritysyhteistyö
1Selvitetään mitä voimme tarjota yrityksille ja jäsenillemmeLöytää innovatiivisia ideoita, tapahtumia ja konsepteja yrityksien kanssa solmittavien yhteistyökumppanuuksien pohjaksi.Tutustutaan erityisasemayhdistyksien sekä muiden yliopistojen yritysyhteistyöhön, keskustellaan yritysten kanssa sekä järjestetään omia ideankehitysiltoja.JatkuvaHelmi-maaliskuussa suurin työ, jonka jälkeen jatkuu pienenä3160Tämä on hyvässä mallissa.Tutkittujen yhdistysten/ylioppilaskuntien, yrityskontaktien sekä ideakehitysiltojen määrä.SaastamoinenYrityssuhdesektori
2Perustetaan vapaaehtoispumppu yrityssuhteiden pyörittämiseenHankitaan riittävät resurssit yrityssuhdesektorin käyntiin pyöräyttämiseksi.Järjestetään haku vapaaehtoistoimiin ja valitaan porukka haun perusteella.Toiminnan käynnistysHelmi-Maaliskuu31100Done.Toteutunut tai ei.SaastamoinenYrityssuhdesektori
1Kehitetään OUBS:in toimintaa vastaamaan Aalto- yhteisön  tarpeitaOUBS on AYY:n aatteellinen media, joka palvelee kattavasti ylioppilaskunnan jäseniä.Tuetaan OUBSia työssään siirtymäkaudella. Tehdään selvitys OUBSin nykytilasta ja yhteisön tarpeista, joiden pohjalta esitetään edustajiston hyväksyttäväksi kanavan uusi toiminta-, palvelu- ja rahoitusmalli. Tehdään selvityksen pohjalta OUBSin linjapaperi. Valitaan toimitusneuvosto ja vakiinnutetaan sen käytännöt.ProjektiKeväällä 20111250selvitys on tehty, uusi kanava perustetaan, päätoimittajan rekrytointi käynnissä, linjapaperi tehtyhelmisyysSelvitys on tehty / ei ole tehty. Toimitusneuvosto kokoontunut säännöllisesti / ei ole kokoontunut. Linjapaperi tehty / ei tehty.MattilaMattila, selvityshenkilö, OUBSin päätoimittaja, Jylhä, toimitusneuvosto
2Päivitetään AYY-YYA-sopimuksetAYY-YYA-sopimukset ovat yleisluontoisia ei-sitovia dokumentteja siitä, miten ylioppilaskunnan ja erityisasemayhdistyksen vastuut ja oikeudet ovat. Dokumentti on tarkoitus päivittää vuosittain, minkä pohjalta uudet toimijat a) saavat selkeämmän kuvan siitä, miten AYY:n ja yhdistyksen suhde toimii ja b) toiminnan kehittymistä voidaan myös seurata.Neuvosto linjaa alkuvuodesta sopimusten käsittelytavasta, minkä jälkeen yhdistyksestä ja AYY:stä nimetyt henkilöt laativat keskenään sopimusten sisällöt.ProjektiHelmi-maaliskuu327013 paperia tehty 2011tammikesäTehty / ei tehtyPoikolainenPoikolainen, hallitus
6Hankitaan tai rakennetaan CRM-järjestelmäTavoitteena on saada ylioppilaskunnallemme järjestelmä, jonka avulla voimme taltioida tarvittavia tietoja asiakassuhteista niiden onnistuneeksi ja ammattimaiseksi johtamiseksi.Etsitään tietoa erilaisista CRM-järjestelmistä, kartoitetaan mikä niistä tukisi meitä parhaiten ja hankitan kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.ProjektiKesäkuu13100Rakennettu ite Excel-pohjalle.Hankittu tai ei.SaastamoinenYrityssuhdesektori
7Luodaan iloa ja hyötyä tuottavia alumnisuhteitaYlioppilaskunnan hallituksessa ja työntekijänä toimineet tuntevat olevansa tervetulleita seuraamaan ylioppilaskunnan toimintaa jatkossakin. Ylioppilaskunnalla on helppo kanava pitää yhteyttä myös yliopiston alumneihin.Järjestetään AYY-alumnien tapaaminen. Järjestetään tapaaminen AYY:n ja sen edeltäjäylioppilaskuntien hallituksen puheenjohtajille. Osallistutaan myös yliopiston alumnitoiminnan rakentamiseen alumnityöryhmän kautta.Toiminnan käynnistysHPJ-tapaaminen syksyllä, AYY-alumnitapaaminen lokakuu,  alumnityöryhmä jatkuva4425valmis/ei valmisSaastamoinenSaastamoinen, Hyrkkö, hallitus
4Tehdään yritysyhteistyöohjeistusTavoitteena on selkiyttää käytännöt ja vastuut yritysyhteistyön tekemisestä ylioppilaskunnassamme.Kartoitetaan yritysyhteistyön tarpeet ylioppilaskunnassamme ja luodaan kirjallinen ohje siitä kuka tekee ja kuka vastaa mistäkin.ProjektiKesäkuu2270maaliskesäToteutunut tai ei.SaastamoinenYrityssuhdesektori
6Myönnetään toiminta- ja projektiavustuksiaYhdistyksillä on riittävät toimintaedellytykset.Kerätään yhdistysilmoitukset ja toiminta-avustushakemukset. Jaetaan toiminta-avustukset. Jaetaan projektiavustuksia ympäri vuoden. Päivitetään avustustenhakukriteerit ja pisteytysmalli. Perustetaan järjestövaliokunta toiminta-avustusten jakamista varten.ProjektiToiminta-avustukset maalis-huhtikuu 2011. Projektiavustukset jatkuva1280Päätökset toiminta-avustuksista hallituksen kokouksessa viikolla 15myönnetty / ei myönnetty, määrä, jaetut rahat, aikataulussa pysyminenPalonenJärjestösektori, järjestövaliokunta
1Vaikutetaan eduskuntavaaliehdokkaisiin ja edistetään jäsenistön äänestysaktiivisuuttaVuoden 2011 huhtikuussa käydään Suomessa eduskuntavaalit, joilla valitaan 200 kansanedustajaa vaalikaudelle 2011–2015. Yliopistolaitos sekä opiskelijan asema ovat tällä hetkellä murrostilassa yliopistolakiuudistuksen, kaksiportaisuuspäätösten, opintotukimuutosten ym. johdosta. Myöskään Suomen taloudellinen tilanne ei helpota opiskelijan asemaa. Opiskelijaliikkeen ja AYY:n kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että seuraavalle vaalikaudelle eduskuntaan valitaan mahdollisimman paljon opiskelijamyönteisiä kansanedustajia. Erityisen tärkeänä kriteerinä opiskelijamyönteisyydestä voidaan pitää SYL:n hallitusohjelmatavoitteiden kärkeä – opintotuen sitomista indeksiin.AYY:n edustajisto on vuonna 2010 hyväksynyt hallitusohjelmatavoitteet, jotka muodostavat pohjan AYY:n vaalivaikuttamiselle. Vaalivaikuttamista tehdään tiiviissä yhteistyössä SYL:n kanssa AYY:n ollessa Uudenmaan vaalipiirin merkittävin opiskelijaliikkeen vaikuttaja. AYY osallistuu SYL:n organisoimaan soittokierrokseen, jolla selvitetään ehdokkaiden suhtautumista opiskelijoihin liittyviin kysymyksiin. AYY tulee myös aktiivisesti lobbaamaan SYL:n hallitusohjelmatavoitteiden puolesta, omilla tavoitteillaan täydennettynä. AYY osallistuu yhteistyökumppaninen Metropoli Areenan vaalipaneeliin ja järjestää oman vaalipaneelin Uudenmaan ehdokkaille. Helsingin vaalipiirin osalta tehdään yhteistyötä HYY:n kanssa. AYY pyrkii lisäämään nuorten äänestysaktiivisuutta vaikuttamalla omaan jäsenistöönsä älyllisillä kampanjoilla. Palkataan projektia varten puolipäiväinen sihteeri kolmeksi kuukaudeksi.ProjektiHelmikuu – huhtikuu 1290Vaaleja ennen kirjoitettiin mielipidekirjoituksia, järjestettiin indeksisirkus ja vaalipaneeli sekä kierrettiin vaalitelttoja. Tiedossa vielä hallitusohjelmaneuvottelujen ajaksi opiskelijanäkyvyyden tuottamista.tammikesäOpiskelijamyönteisten kansanedustajaehdokkaiden läpimeno, opintotuen sitominen indeksiin, nuorten äänestysaktiivisuus, medianäkyvyys.KarkolaKarkola, Keski-Hakuni, Saastamoinen, muu hallitus
2Järjestetään vuosijuhlaviikko, jonka jokainen jäsen taustastaan riippumatta voi kokea omakseen, ja osallistua toteuttamiseenVuosijuhlaviikko saavuttaa asemansa yhtenä vuoden kohokohtana, jonka aikana jäsenet, yhdistykset ja AYY pääsevät toteuttamaan itseään ja yhteisöllisyyttään. Vuosijuhlaviikko kasvattaa merkitystään joka vuosi.Kartoitetaan ja luodaan tapahtumaviikko yhteistyössä kulttuuri- ja yhdistystoimijoiden kesken. Suunnitellaan vuosijuhlaviikko 2012.ProjektiTammikuu, Vuosijuhlaviikko 2012 suunnittelu syksyllä221002012 suunnittelu aloitettu.tammihelmiYksittäisten tapahtumien palaute, osallistujamäärät tavoitemääriinKangasYhteisösektori, yhdistykset
6Järjestetään Akateeminen Wartti 2011Pidetään yllä Akateemisen Wartin perinnettä ja otetaan vastuu tapahtuman järjestämisestä.Haetaan Opiskelijoiden Liikuntaliitolta lupa ottaa järjestysvastuu Akateeminen Wartti tapahtumasta. Järjestetään Akateeminen Wartti 2011, jos se meille suodaan.ProjektiHelmikuu-syyskuu23100Valmis!-SarkkulaLiikuntasektori, Liikuntajaosto
2Järjestetään Liiku Stressi Pois -kurssiOpiskelijoiden hyvinvointi ja työkyky paranee. YTHS-yhteistyö syvenee.Järjestetään masennuksesta ja muista psyykkisistä ongelmista kärsiville opiskelijoille Liiku Stressi Pois –kurssi.ProjektiHelmikuu-toukokuu ja syyskuu-joulukuu4450Kevään osalta hienosti suoritettu. Jatkuu syksyllä. Saanut huomiota kansallisella tasolla :Dtehty/ ei tehtySarkkulaSarkkula, Kauppala (YTHS)
2Vaikutetaan aktiivisesti UniSportin toimintaanVaikutetaan aktiivisesti UniSportin toimintaan Aallon opiskelijoiden profiiliin soveltuvien liikuntapalvelujen varmistamiseksi.Nimetään AYY:n edustaja UniSportin johtoryhmään. Toimitaan aktiivisessa yhteydessä AYY:n edustajan kanssa sekä pyritään vaikuttamaan UniSportissa tehtäviin päätöksiin, ja tuodaan opiskelijoiden näkökulmia esiin. Pidetään yllä säännöllistä yhteistyötä UniSportin liikuntapalveluiden kehityksessä ja suunnittelussa.JatkuvaTammikuu-Syyskuu2150Teemu UniSportin johtokunnan jäsen. Johtokunta kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Karoliina erittäin aktiivisesti liikuntapalveluiden ja seuratoiminnan kehittämisessä mukana. UniSport pärähtää täysillä käyntiin syyskuussa kun sekä Töölön että Otahallin pisteet avautuvat. Syyskuuhun mennessä pyritään kehittämään UniSportia mahdollisimman paljon. Tämän jälkeen tietysti aktiivisesti seurataan ja vaikutetaan sen toimintaan.joulu-SarkkulaLiikuntasektori, Peltokallio
4Toimitaan opiskelijoiden liikunnan tietopankkinaLisätään opiskelijoiden tietoisuutta Aallon liikuntapalveluista ja näin ollen pyritään lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia liikunnan myötä.Toimitaan Aallon opiskelijoiden ensisijaisena liikunnantietopankkina niin puhelimitse, sähköpostitse kuin face-to-face –tapaamisissa toimistolla.JatkuvaTammikuu-Joulukuu2325Jatkuva. Tiedotetaan opiskelijoita liikuntaan liittyvissä asioissa.-SarkkulaLiikuntasektori, Palvelusektori
6Parannetaan AYY:n henkilökuntaliikuntaaPyritään saamaan AYY:n henkilökunnalle oikeus käyttää UniSportin palveluja samaan subventoituun hintaan kuin Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta.Neuvotellaan UniSportin johdon kanssa yhteistyösopimus henkilökuntaliikunnan osalta.ProjektiAloitetaan helmikuussa33100Check! Henkilökunnalla mahdollisuus UniSportin palveluihin Aalto-HY -yhteistyöhinnalla.Valmis / Ei valmisSarkkulaLiikuntasektori
7Liikutetaan TAIKkilaisiaLisätään Taikkilaisten osallistumista Aallon liikuntapalveluihin ja tapahtumiin.Kartoitetaan tämänhetkinen tilanne liikunnan osalta Taikissa. Rekrytoidaan liikuntavastaava Taikkiin. Järjestetään liikuntakoulutuksia Taikissa.Toiminnan käynnistysAloitetaan maaliskuussa330Käydään puhumassa TaiK:n tutoreille liikuntapalveluista. Syksyllä, jos aikaa riittää, erillinen tempaus aiheeseen liittyen.kesä-SarkkulaLiikuntasektori
8Edistetään liikunnan saattamista korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksiPyritään edesauttamaan liikunnan saattamista korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi opiskelijoille tasapuolisten liikuntapalvelujen saamiseksi.Toimitaan yhteistyössä/linjassa muiden ylioppilaskuntien, opiskelijakuntien, Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja UniSportin kanssa.ProjektiTammikuu-Joulukuu430Valmistellaan ehdotus Aallon johdolle kesän aikana. Sekä pyritään liittämään liikunta osaksi opiskelukykyhanketta.kesäValmis / Ei valmisSarkkulaLiikuntasektori
1Seurataan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun toteutusta ja vaikutetaan siihenVarmistetaan, että sidosryhmät muistavat ja tiedostavat, että kyseessä on kokeilu. Pysytään prosessista ajan tasalla, ja reagoidaan esille tuleviin asioihin. Pyritään siihen, että tietoisuus lukukausimaksusta lisääntyy jäsenien keskuudessa.Säilytetään tiiviit yhteydet kokeilua suunnitteleviin ja toteuttaviin tahoihin Aallossa ja edistetään ylioppilaskunnan kantoja. Vaikutetaan tarvittaessa julkiseen keskusteluun, levitetään tietoa kokeilun toteutuksesta ja kerätään tietoa vaikutuksista.JatkuvaJatkuva3125Jatkuva proggis. Rekrytty henkilö tekemään gradua aiheeseen liittyen. Tutkii mm. sitä miten lukukausimaksut vaikuttavat hakijoiden sosiaalisiin taustoihin. SauliPeltokallio, Sauli, tarpeen mukaan edunvalvontasektori
3Rekrytoidaan myyntikoordinaattoriHankitaan riittävät resurssit yrityssuhdesektorin käyntiin pyöräyttämiseksi.Jatketaan julkista hakua toimeen ja palkataan henkilö haun perusteella.ProjektiHelmi-Maaliskuu42100Toteutunut tai ei.Saastamoinen, HalmeYrityssuhdesektori
5Luodaan liikunnan tapahtumakalenteriLuodaan Aallon liikuntatapahtumakalenteri Aalto-liikunnan profiilin nostamiseksi.Luodaan liikuntatapahtumien vuosikello ja vakiinnutetaan Aallon vuosittainen liikuntatapahtumakalenteri. Aluksi ideoidaan uusia tapahtumia, jonka jälkeen nämä yhdistetään jo olemassa oleviin tapahtumiin. Loppuvuodesta varmistetaan, että kaikki tänä vuonna toteutetut tapahtumat löytyvät ko. vuosikellosta.ProjektiHelmikuu – Joulukuu. 32100Aalto-Liike tehnyt tapahtumakalenterin. Kuitenkin jos hyviä ideoita vielä tulee niin heillä tottakai vapaus järjestää enemmänkin.Valmis / Ei valmisSarkkulaLiikuntasektori, Liikuntajaosto
5Linjataan yliopiston kansainvälistymisestäTehdään linjapaperi kansainvälisistä asioista.Selkiytetään ja dokumentoidaan ylioppilaskunnan tavoitteet Aallon kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Esitetään ja hyväksytetään edustajistossa.Projekti / Toiminnan käynnistys / JatkuvaHelmikuu42100Valmis! Linjapaperi nähtävillä nettisivuilla.Kun paperi hyväksytty edustajistossa niin valmis.SauliPeltokallio, Sauli
1Varmistetaan kv-opiskelijoiden ryhmäsairausvakuutushankkeen toteutuminenEnsi syksynä saapuvilla kv-opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kohtuuhintainen ja kattava sairausvakuutus osana Aallon neuvottelemaa ryhmävakuutusta.Seurataan prosessin etenemistä ja huolehditaan, että neuvotteluissa huomioidaan kattavasti kv-opiskelijoiden tarpeet ja prosessi etenee aikataulussa.Projektikevät4150Vaikuttaa todella hyvältä, että syksyn uusille opiskelijoille tämä olisi jo mahdollista. Aalto toimii kansallisella tasolla koko homman pääarkkitehtina. Mukana tällä hetkellä tapahtuvassa tarjouskilvassa on jo noin 20 yliopistoa sekä AMK:ta.jouluValmis / Ei valmisSauliSauli, Peltokallio
1Edistetään kv-opiskelijoiden äänestysaktiivisuutta ja ehdolle asettumista syksyn edustajistovaaleissa.Saadaan kansainvälisyyttä edustajistoon.Toimitaan kolmikielisyysstrategian mukaan. Markkinoidaan edustajistovaaleja kolmella kielellä. Selvitetään tulkin käyttömahdollisuutta. Kannustetaan kansainvälisiä opiskelijoita sekä ehdolle että äänestämään.ProjektiMaaliskuu -3320Pohdittu asiaa yhdessä tutkarikomitean edustajan kanssa, että mitä asioita tulee ottaa huomioon tämän edistämisessä. Seuraavaksi asiaa pohditaan tulevan keskusvaalilautakunnan pj:n kanssa.Vaalien tulokset kertovat kuinka monta kansainvälistä opiskelijaa edustajistosta löytyy.SauliSauli, Peltokallio, Kopo
1Toteutetaan ylioppilaskunnan kielistrategiaa kolmikielisyyssuunnitelman mukaisesti.Ylioppilaskunta toimii kolmikielisestiToteutetaan suunnitelmaa systemaattisesti. Arvioidaan kielistrategian ja kolmikielisyyssuunnitelman toimivuus vuoden loppupuolella.Toiminnan käynnistysJatkuva3125Jatkuva! Ruotsin kurssi meneillään. UO-opas tulee olemaan kolmikielinen. Muistutellaan jatkuvasti toimijoita olemaan kolmikielisiä.-SauliPeltokallio, Sauli, kaikki
1Jatketaan tunnustyörymän toimintaaUuden ylioppilaskunnan identiteetin ja brändin rakentaminen konkretisoituvat käytettäviksi tunnuksiksi, jotka ylioppilaskunnan jäsenet tunnistavat ja tuntevat omakseen.Luodaan säännöstö ylioppilaskunnan virallisille väreille. Suunnitellaan ylioppilaskunnalle uudet tunnukset vanhentuneiden tilalle ja hankitaan ne käyttöön. Luodaan säännöstö tunnusten käyttämiselle.ProjektiKoko vuosi3340Tunnustyöryhmä on kokoontunut. Tunnuksen suunnittelukilpailu on käynnissä.tammijouluTehdyt päätöksetTarhalaKangas, Tarhala, Koskinen
1Toteutetaan Mantan lakitus yhteistyössä KY ry:n kanssaManta saa lakin upeassa yleisötapahtumassa, jossa KY100 ja AYY näkyvät yhdessä positiivisesti. Tapahtuma rikkoo kansallisenmedian uutiskynnyksen.Kootaan ylioppilaskunnan puolelta toimijat yhteistyötoimikuntaan KY ry:n, joka työstää tapahtuman yhdessä.ProjektiHuhtikuu22100Jälkipyykkiä vaille valmis.helmihuhtiToteutuu / Ei toteuduTarhalaYhteisösektori
12Tarjotaan yhdistyksille sääntöneuvontaa sääntötoimikunnan avustuksellaYhdistysten säännöt ovat ajantasaiset ja yhdistysohjesäännön mukaiset.Sääntötoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee yhdistysten sääntöasioita. Sääntötoimikunta käy kaikkien AYY:n yhdistysluettelossa olevien yhdistysten säännöt läpi. Järjestöasiantuntija tarjoaa sääntöneuvontaa sääntötoimikunnan avustuksella.JatkuvaJatkuva320Sääntötoimikunta on käynnistynyt yhdistysten osalta hitaasti% yhdistysten säännöt läpikäytyPalonenPalonen, sääntötoimikunta
1Tehdään monimuotoista jäsenviestintääTuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta.Tuotetaan vuosittaiset julkaisut, kuten AYY-kalenteri, uuden opiskelijan opas ja vuosikertomus. Tuotetaan sisältöä sähköisiin viestintäkanaviin, kuten viikkotiedote ja verkkosivusto. Määritellään Viestinnän ryhmä X:n tehtävät ja aloitetaan sen toiminta.Jatkuvajatkuvaa1125kalenteria ja UO-opasta työstetään parhaillaa, vuosikertomus jäissä, viestinnän ryhmä x startannut, mutta toimintaa pitäisi kehittääJulkaisut tehty / ei tehty. Tullut/kerätty palaute. Kysymykset nettisivujen kautta.Tiedottaja & JylhäTiedottaja, Jylhä, Hanson/AD, Viestinnän ryhmä X