Page tree

TUNNUSTYÖPROJEKTI

 

Johtoryhmä tapasi 7.10. TKY:n arkistonhoitajan Tiina Metson, jolla on vankka asiantuntemus erilaisten ylioppilaskuntien tunnuksista ja symboleista. Metso esitteli tunnushistorian lisäksi kattavasti tietoa tunnusten yleisestä luonteesta. Tässä viestissä pyritään ensin tuomaan esille nämä yleiset tiedot. Sen jälkeen esitetään johtoryhmän mietteitä tunnusprojektin etenemisestä.

Tunnukset ja symbolit

 

         Värit

 

         Nauha

 • henkilöjäsenellä
 • alun perin aina trikolori ja väreillä tietyt merkitykset (esim. rohkeus, rehellisyys..)
 • Suomessa värit vaihtelevat paljon, eikä niihin välttämättä liity taustatarinaa
 • rajattu saatavuus (TKY – ainoastaan luottamushenkilöt) TAI
 • saatavilla kaikille jäsenille (KY)

 

       Tunnus

 • yhteisön virallinen tekstitön tunnus, pysyy melko muuttumattomana käyttöyhteydestä riippumatta (esim. yo-kortti)

         Lippu

 • usein tunnusväri ja tunnuksen päämotiivi
 • akateemisesti virallisin tunnus
 • sisälippu, ulkolippu ja pienoisliput
 • lipunkärki

 

         Merkit

 • virkatunnukset/aseman tunnukset
  1. Edustajiston puheenjohtaja → käädyt
  2. Hallituksen puheenjohtaja → käädyt
  3. Edustajiston muu puheenjohtajisto → merkki
  4. Hallituksen jäsenet → merkki
  5. Muut virkatunnukset → merkki
 • ansiomerkistö
  1. harrastusmerkki → pronssi
  2. ansiomerkki → hopea
  3. kunniamerkki → kulta
 • lakkimerkki (kokardi)
 • haalarit
 • viralliset (esim. yo-kortti)

 

         Vuosijuhlapäivä

 

Tunnus ( yhteisön virallinen tekstitön tunnus) on eri asia kuin seuraavat:

 

Logo = Visuaalinen merkki, jossa yleensä esiintyy nimi tai lyhenne

 

Graafinen/Visuaalinen ilme = Vaihtelee ajassa ja käyttöympäristössä, yhdistävä tekijä usein yhteisön väreistä tai tunnuksista

Johtoryhmän esitys tunnusprojektin etenemisestä

 

Tähän asti sähköpostitse käyty keskustelu on koskenut yksinomaan tunnusta, johon on ollut mielipiteitä yhtä paljon kuin keskusteluun osallistujia. On otettu kantaa mm. tunnusprojektin kilpailuttamiseen ja edustajiston vaikutusmahdollisuuksiin, mutta ennen kaikkea on jo pureuduttu valmiitten tunnuksen ehdottamiseen ja niistä argumentointiin. Johtoryhmän mielestä ei ole syytä käydä keskustelua näin yksityiskohtaisella tasolla vielä, vaan ensin pitäisi pureutua haluttuihin arvoihin ja symboliikkaan. Tunnuslähetekeskustelun siirtäminen ensi vuoden alkuun mahdollistaisi laajemman ja tarkoituksenmukaisemman keskustelun.

 

Olisi kuitenkin toivottavaa ja mielekästä, jos uudella ylioppilaskunnalla olisi vuodenvaihteessa joitakin yhteisiä symboleita, joita voisi käyttää esimerkiksi virallisissa tilaisuuksissa. Tunnusprojektin pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin mahdollistaisi laajan projektin läpiviemisen pitkän tähtäimen tavoitteita huomioiden. Asioita, joita voisi syksyllä toteuttaa, ovat ylioppilaskunnan nauha, graafinen ilme, sekä vuosijuhlapäivän sopiminen. Myös tunnuksen ja muiden symboleiden lähetekeskustelua voitaisiin edustajiston niin halutessa aloittaa jo syksyllä.

 

Graafisella ilmeellä tarkoitamme esim. asiakirjoissa käytettävää fonttia, asiakirjoihin ja nettisivuihin liitettävää AYY-logoa (johon ei kuvaelementtejä, ainoastaan teksti jossakin graafisessa muodossa), PowerPoint -kalvopohjia ja käyntikortteja. Tätä osaa tunnusprojektista onkin mielestämme järkevää kilpailuttaa avoimesti jäsenistön kesken. Tunnuskilpailua kohtaan kohdistuvan mielenkiinnon takaamiseksi ja herättämiseksi esitämme, että kolmelle parhaalle ehdotukselle maksettaisiin palkkio. Lopullisen voittajan valitsee raati, jossa istuu viisi (5) edustajiston keskenään valitsemaa jäsentä ja yksi (1) johtoryhmän jäsen. Lisäksi raati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtäkään kilpailuun osallistuneista ehdotuksista AYY:n graafiseksi ilmeeksi.

 

Nauha olisi puolestaan ”käsin kosketeltava” uuden ylioppilaskunnan tunnus. Vaikka symbolit lähtökohtaisesti edustavat uutta yhteisöä, nauhaan olisi suhteellisen helposti mahdollista tuoda kolme vanhaa kulttuuria yhteen tunnusväriensä kautta. Nauha vaatii huolellista suunnittelua ja tarkkaa nauhaohjesääntöä, mutta jos projekti käynnistetään nyt, nauha olisi oletettavasti valmis vuodenvaihteessa tai viimeistään ensi vuoden alussa.

 

Vuosijuhlapäivän sopimisessa tulisi ottaa huomioon akateemisen juhlakalenterin (mihin aikaan vuodesta on jo täyttä) lisäksi päivän perustelut. Moni yo-kunta onkin sopinut vuosijuhlansa kansallisten juhlapäivien päälle, perustamispäivää kun on hankala määritellä. Lisäksi vuosijuhlapäätöksessä täytyy huomioida, onko päivä kiinteästi tiettynä kalenteripäivänä, vai esimerkiksi päivää lähinnä olevana lauantaina.

 

Kun ensi vuoden puolella edustajisto pääsee päättämään tunnuksista, ehdotamme, että laajan arvo- ja symboliikkalähetekeskustelun jälkeen mietteet siirretään eteenpäin parhaalle mahdolliselle taiteilijalle, jonka tehtävänä on asiantuntemustaan ja visiotaan hyödyntäen muuttaa lähetekeskustelun antimet tunnuksen muotoon. Emme siis koe tunnuksen suunnittelun kilpailuttamista mielekkäänä.

Ehdotus tunnustyöprojektin aikataulusta:

 

Kokous 4/2009, to 15.10:

         esittelemme tunnustyöprojektin yllä mainitut kolme osaa, keskittyen graafisen ilmeen kilpailutuksen kriteereihin, aikatauluun, palkintoihin ja raatiin

         kokouksen jälkeen kilpailu graafisesta ilmeestä käynnistetään, nauhan ja nauhaohjesäännön valmistelu aloitetaan, kuten myös vuosijuhlan päivämäärän pohdinta

 

Iltakouluun to 22.10 tai ke 28.10, keskustelua:

         nauhasta ja nauhaohjesäännöstä

         graafisen ilmeen raadista

         vuosijuhlan päivämäärästä

 

Kokous 5/2009, to 3.11, päätetään:

         nauhasta ja nauhaohjesäännöstä

         graafisen ilmeen raadista

         vuosijuhlan päivämäärästä

 

 

Kokous 1/2010 tai vastaava:

         Tunnuksen ja muiden symboleiden lähetekeskustelua