SääntöKuvaus
Stipendiohjesääntö / Stipendiestadga / Scholarship regulationStipendiohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan jakamat stipendit ja niiden jakoperusteet