Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 3/2014 30.1.2014 klo 17.15
Aalto-universitetets studentkår     Delegationsmöte 3/2014 30.1.2014 klockan 17:15
Aalto University Student Union      Representative Council 3/2014 Jan 30th, 2014 at 5:15 pm

 

LiiteNro
   Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty 30.1.2014)2
Kokouskutsu3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Esteellisyystulkinnan esittely5.1a
"Liite 5e (4/2012)"5.1b
Hallitusinformaatio (ei tule kirjallisena)7
Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2013 edustajistovaaleista8
Käräjäoikeuden yhteenveto10
Dipolin neuvottelukunnan raportti toiminnastaan (ei tule kirjallisena)11
Vastaus Järvisen ja Heiliön ponteen12