Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 3/2015 15.4.2015 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 3/2015 15.4.2015 klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 3/2015 15 April 2015 at 5:15 PM
LiiteNro
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 14.4.2015)2
Kokouskutsu3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusinformaatio7
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen 8a
Yhteenveto tilinpäätöstarkastuksesta8b
Financial statements 20148c
Tilinpäätös 2014 esityskalvot8d
Presentation of financial statements 20148e
Tilinpäätöstietojen 2014 esitys8f
Nauhaohjesäännön päivittäminen9a
Reglemente för kårband9b
Ribbon regulation9c
Kunniavaltuuskunnan ohjesäännön hyväksyminen 10a
Reglemente hedersrådet10b
Regulation honorary council10c
Kooma ry:n hakemus erityisaseman yhdistykseksi12a
Kooma rf:s ansökan om status som särställd förening12b
Kooma Association's application for AYY's special status association12c
Sähköisen äänestyksen esityskalvot13a
Sähköisen äänestysjärjestelmän auditointiraportti13b