Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 6/2015 15.10.2015 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 6/2015 15.10.2015  klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 6/2015 15 October 2015 at 5:15 PM
LiiteNro
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty 15.10.2015) 2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusinformaatio7
Stipendiohjesäännön päivittäminen8
Omaisuuskiistan jatkotoimenpiteistä päättäminen10a
Decision of the continuation of Property dispute10b
Vastaus Laakin ponteen11a
Reponse to the resolution of Laak (short version)11b
Svar på klämnen av Laak11c
Vastaus Laakin ponteen - ppt-esitys11d
Response to the resolution of Laak - power point presentation11e