Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 8/2015 25.11.2015 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 8/2015 25.11.2015  klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 8/2015 25 November 2015 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty / updated 25.11.2015 klo 11.15)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusinformaatio / Styrelsen informerar / Information from the Board

7

Tavoiteohjelma 20168a
Målprogram 20168b
Programme of objectives 20168c
Talousarvio 2016 - hallituksen esitys10a
Talousarvio 2016 - ppt-esitys10b
Budget 2016 - board proposal10c
Budget 2016 - ppt-presentation10d
Lisätalousarvio oikeudellisten kulujen budjettiin 201511a
Supplementary budget for the budget of legal expenses 2015 11b