Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 5/2016 17.3.2016 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 5/2016 17.3.2016 klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 5/2016 March 17 2016 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (17.3.2016 klo 16.35)2

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting

3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Jätkäsaaren hanke -esitelmä (päivitetty)8a
Jätkäsaari housing project presentation8b
Lukuvuosimaksulinjapaperin lähetekeskustelu -esitelmä9a
Tuition fee preliminary discussion presentation9b
Kuntavaalitavoitteet edustajiston lähetekeskustelu -esitelmä10
Materiaalitekniikan korttelin arkkitehtuurikilpailu lähetekeskustelu -esitelmä11a
Architecture-competition for Mountain-Man-city-block discussion presentation11b
Ylioppilaskunnan suunta -työryhmän kuulumiset / Ylioppilaskunnan suunta, news12ab
Pääsihteerin valintatyöryhmän väliraportti / The interim report of the Secretary General’s recruitment group -Presentation13