Tammikuu / Januari / January

1/2017Hallituksen kokouksen 1/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Lakin käyttö
 Liite 13 Nimeämispyyntö OAS
 Liite 15 Vuotuispäätös jäsenmaksujen palautuksista
2/2017Hallituksen kokouksen 2/2017 pöytäkirja
3/2017Hallituksen kokouksen 3/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Lausunto ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä
4/2017Hallituksen kokouksen 4/2017 pöytäkirja

Helmikuu / Februari / February

5/2017Hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirja
6/2017Hallituksen kokouksen 6/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus askartelupajan ylläpidosta
 Liite 9a1 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9a2 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9b Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9c Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
7/2017Hallituksen kokouksen 7/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Askartelupajan hoitosopimus
8/2017Hallituksen kokouksen 8/2017 pöytäkirja
 

Liite 7.1a KY-Piste ry:n EAY-hakemus

 Liite 7.1b KY-Piste ry:n säännöt
9/2017Hallituksen kokouksen 9/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Valtakirja
10/2017Hallituksen kokouksen 10/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus orkestereiden harjoituksista
11/2017Hallituksen kokouksen 11/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus esiintymisistä ylioppilaskunnan tapahtumissa
 Liitteet 9a-d Krokettikonklaavin hakemusasiakirjat
12/2017Hallituksen kokouksen 12/2017 pöytäkirja

Maaliskuu / Mars / March

13/2017Hallituksen kokouksen 13/2017 pöytäkirja
14/2017Hallituksen kokouksen 14/2017 pöytäkirja
15/2017Hallituksen kokouksen 15/2017 pöytäkirja
 Liite 8 AYY:n yhtiökokousedustaja Otahalli oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen: valtakirja
16/2017Hallituksen kokouksen 16/2017 pöytäkirja
17/2017Hallituksen kokouksen 17/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Valtuutus allekirjoittaa muutosilmoitus ALV-yhtymää koskien
 Liite 9 Lausunto: Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta, OKM/4/010/2017
18/2017Hallituksen kokouksen 18/2017 pöytäkirja
 

Liite 9a säännöt

Liite 9b pöytäkirja 1

Liite 9c pöytäkirja 2

Liite 9d jäsenmäärä

Huhtikuu / April 

19/2017Hallituksen kokouksen 19/2017 pöytäkirja
20/2017Hallituksen kokouksen 20/2017 pöytäkirja
21/2017Hallituksen kokouksen 21/2017 pöytäkirja
22/2017Hallituksen kokouksen 22/2017 pöytäkirja
23/2017Hallituksen kokouksen 23/2017 pöytäkirja