Tammikuu / Januari / January

1/2017Hallituksen kokouksen 1/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Lakin käyttö
 Liite 13 Nimeämispyyntö OAS
 Liite 15 Vuotuispäätös jäsenmaksujen palautuksista
2/2017Hallituksen kokouksen 2/2017 pöytäkirja
3/2017Hallituksen kokouksen 3/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Lausunto ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä
4/2017Hallituksen kokouksen 4/2017 pöytäkirja

Helmikuu / Februari / February

5/2017Hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirja
6/2017Hallituksen kokouksen 6/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus askartelupajan ylläpidosta
 Liite 9a1 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9a2 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9b Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9c Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
7/2017Hallituksen kokouksen 7/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Askartelupajan hoitosopimus
8/2017Hallituksen kokouksen 8/2017 pöytäkirja
 

Liite 7.1a KY-Piste ry:n EAY-hakemus

 Liite 7.1b KY-Piste ry:n säännöt
9/2017Hallituksen kokouksen 9/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Valtakirja
10/2017Hallituksen kokouksen 10/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus orkestereiden harjoituksista
11/2017Hallituksen kokouksen 11/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus esiintymisistä ylioppilaskunnan tapahtumissa
 Liitteet 9a-d Krokettikonklaavin hakemusasiakirjat
12/2017Hallituksen kokouksen 12/2017 pöytäkirja

Maaliskuu / Mars / March

13/2017Hallituksen kokouksen 13/2017 pöytäkirja
14/2017Hallituksen kokouksen 14/2017 pöytäkirja
15/2017Hallituksen kokouksen 15/2017 pöytäkirja
 Liite 8 AYY:n yhtiökokousedustaja Otahalli oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen: valtakirja
16/2017Hallituksen kokouksen 16/2017 pöytäkirja
 

Liite 8a Nissen rahasto

Liite 8b Suosituskirje

17/2017Hallituksen kokouksen 17/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Valtuutus allekirjoittaa muutosilmoitus ALV-yhtymää koskien
 Liite 9 Lausunto: Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta, OKM/4/010/2017
18/2017Hallituksen kokouksen 18/2017 pöytäkirja
 

Liite 9a säännöt

Liite 9b pöytäkirja 1

Liite 9c pöytäkirja 2

Liite 9d jäsenmäärä

Huhtikuu / April 

19/2017Hallituksen kokouksen 19/2017 pöytäkirja
 Liite 7.1a AYY tilinpäätös 2016
 Liite 7.1b yhteenveto tilintarkastuskertomuksesta 2016
 Liite 7.2 Hallituksen vastaus ponteen tilasivarin viran korvaamisesta
 Liite 7.3 Hallituksen vastaus ponteen Häirintäyhdyshenkilöresurssien selvittämiseksi
 Liite 7.4 Vastaus kyselyyn edustajistovaaleista
 Liite 9 Valtakirja
20/2017Hallituksen kokouksen 20/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Kaskelottirahasto
21/2017Hallituksen kokouksen 21/2017 pöytäkirja
22/2017Hallituksen kokouksen 22/2017 pöytäkirja
 Liite 9 Valtakirja
23/2017Hallituksen kokouksen 23/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Pellen rahasto

Toukokuu / Mai / May

24/2017Hallituksen kokouksen 24/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Toiminta-avustukset 2017
25/2017Hallituksen kokouksen 25/2017 pöytäkirja
 Liite 7.1 Raportti Ainon päätoimittajan rekrytoinnista
 Liite 7.4a Esitys asumisen uudeksi ohjesäännöksi
 Liite 7.4b Esitys asumisen uudeksi ohjesäännöksi - taustapaperi
 Liite 7.5 Opiskelijakeskuksen reunaehdot
 Liite 7.6 Hallituksen vastaus ponteen käyttämättömien autopaikkojen hyödyntämiseksi 
 Liite 7.7 Hallituksen vastaus ponteen AYY:n rekrytointiprosessien kehittämisestä
26/2017Hallituksen kokouksen 26/2017 pöytäkirja
 Liite 7.1 Miestentien hanke
 Liite 7.2 AYY budjettiseuranta Q1 / 2017
27/2017Hallituksen kokouksen 27/2017 pöytäkirja

Kesäkuu / Juni / June

28/2017Hallituksen kokouksen 28/2017 pöytäkirja
29/2017Hallituksen kokouksen 29/2017 pöytäkirja
30/2017Hallituksen kokouksen 30/2017 pöytäkirja