Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 12/2018 13.12.2018 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 12/2018 13.12.2018 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 12/2018 13 December 2018 at 5:15 PM
Liite / BIlaga / AppendixNro / Nummer / Number

Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 12.12. a 15.49)

2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
7
Otahalli OY:n osakkeiden myynti8
Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen9
Taloustoimikunnan täydentäminen

10

Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan täydentäminen11
Kunniavaltuuskunnan täydentäminen12
Vaikuttamisen valiokunnan lausunto13
Lähetekeskustelu valiokuntien kokoonpanoista14