Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 6/2019 11.9.2019 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 6/2019 11.9.2019 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 6/2019 11 September 2019 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset7
Opiskelijakeskuksen kuulumiset8
Q2, huhti-kesäkuu 2019 talouskatsaus9
Toimistohjelma 2/201910
Hallinnon opiskelijaedustajia koskevan ohjesäännön päivittäminen11a
Uppdaterandet av reglementet om förvaltningens studentrepresentanter11b
Update of the regulation on student representatives in administration11c
Delegaation nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa12
Lähetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta13
Vaikuttamisen valiokunnan täydentäminen14