Nimi / Namn / NameKuvaus / Framställning / Description
Hallituksen työjärjestys / Styrelsens arbetsordning / Rules of procedure of the boardHallituksen työjärjestys / Styrelsens arbetsordning / Rules of procedure of the board