Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PDF File 2016_11_Asumisen linjapaperin päivitys_SV-SE.pdf 240 kB Johanna Pietiläinen Nov 10, 2016 14:28 Nov 10, 2016 14:28
 • No labels
Page: Linjapaperit / Linjepapper / Policy papers
PDF File 2016_11_Asumisen linjapaperin päivitys.pdf 216 kB Johanna Pietiläinen Nov 10, 2016 14:28 Nov 10, 2016 14:28
 • No labels
Page: Linjapaperit / Linjepapper / Policy papers
PDF File Direction_of_the_Student_Union-backgroundpaper.pdf 272 kB Johanna Pietiläinen Aug 23, 2016 16:29 Aug 23, 2016 16:29
 • No labels
Page: Ylioppilaskunnan suunta - strategia
PDF File Direction of the Student Union.pdf 118 kB Johanna Pietiläinen Aug 23, 2016 16:29 Aug 23, 2016 16:29
 • No labels
Page: Ylioppilaskunnan suunta - strategia
PDF File Studentkårens riktning-bakgrundsdokument.pdf 271 kB Johanna Pietiläinen Aug 23, 2016 16:29 Aug 23, 2016 16:29
 • No labels
Page: Ylioppilaskunnan suunta - strategia
PDF File Studentskårens riktning.pdf 118 kB Johanna Pietiläinen Aug 23, 2016 16:28 Aug 23, 2016 16:28
 • No labels
Page: Ylioppilaskunnan suunta - strategia
PDF File Ylioppilaskunnan suunta-taustapaperi.pdf 350 kB Johanna Pietiläinen Aug 23, 2016 16:28 Aug 23, 2016 16:28
 • No labels
Page: Ylioppilaskunnan suunta - strategia
PDF File Ylioppilaskunnan suunta.pdf 116 kB Johanna Pietiläinen Aug 23, 2016 16:28 Aug 23, 2016 16:28
 • No labels
Page: Ylioppilaskunnan suunta - strategia
PDF File Pisteytysmalli_ENG.pdf 400 kB Johanna Pietiläinen Aug 18, 2016 10:27 Aug 18, 2016 10:27
 • No labels
Page: Järjestöihin liittyvät ohjesäännöt / Regel som styr föreningar / Regulations on associations
PDF File Pisteytysmalli_SV.pdf 358 kB Johanna Pietiläinen Aug 18, 2016 10:26 Aug 18, 2016 10:26
 • No labels
Page: Järjestöihin liittyvät ohjesäännöt / Regel som styr föreningar / Regulations on associations
PDF File Pisteytysmalli_FI.pdf 123 kB Johanna Pietiläinen Aug 18, 2016 10:26 Aug 18, 2016 10:26
 • No labels
Page: Järjestöihin liittyvät ohjesäännöt / Regel som styr föreningar / Regulations on associations
PDF File AYY_Kolmikielisyyssuunnitelma 2012-_SV-SE.pdf 313 kB Johanna Pietiläinen May 02, 2016 14:25 May 02, 2016 14:25
 • No labels
Page: Linjapaperit / Linjepapper / Policy papers
PDF File Linjapaperi lukuvuosimaksuista_EN.pdf 335 kB Johanna Pietiläinen Apr 22, 2016 10:49 Apr 22, 2016 10:49
 • No labels
Page: Linjapaperit / Linjepapper / Policy papers
PDF File Linjapaperi lukuvuosimaksuista_SV-SE.pdf 346 kB Johanna Pietiläinen Apr 22, 2016 10:49 Apr 22, 2016 10:49
 • No labels
Page: Linjapaperit / Linjepapper / Policy papers
PDF File Linjapaperi lukuvuosimaksuista_FI.pdf 267 kB Johanna Pietiläinen Apr 22, 2016 10:49 Apr 22, 2016 10:49
 • No labels
Page: Linjapaperit / Linjepapper / Policy papers
PDF File Scholarship_regulation_10_15_2015.pdf 257 kB Johanna Pietiläinen Mar 31, 2016 13:33 Mar 31, 2016 13:33
 • No labels
Page: Stipendiohjesääntö / Regel som styr stipendier / Regulation on scholarships
PDF File 2015_stipendier_reglemente_FINAL-SE.pdf 496 kB Johanna Pietiläinen Mar 31, 2016 13:33 Mar 31, 2016 13:33
 • No labels
Page: Stipendiohjesääntö / Regel som styr stipendier / Regulation on scholarships
PDF File Stipendiohjesääntö_2015.pdf 525 kB Johanna Pietiläinen Mar 31, 2016 13:33 Mar 31, 2016 13:33
 • No labels
Page: Stipendiohjesääntö / Regel som styr stipendier / Regulation on scholarships
PDF File Crisis_aftercare_in_the_student_community.pdf 380 kB Johanna Pietiläinen Feb 10, 2016 16:49 Feb 10, 2016 16:49
 • No labels
Page: Järjestöihin liittyvät ohjesäännöt / Regel som styr föreningar / Regulations on associations
PDF File Krissituationer_och_eftervård_i_studentgemenskapen… 381 kB Johanna Pietiläinen Feb 10, 2016 16:49 Feb 10, 2016 16:49
 • No labels
Page: Järjestöihin liittyvät ohjesäännöt / Regel som styr föreningar / Regulations on associations
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 14
 14. Next